Nie dostałem/łam się na studia, co robić?

Aby uzyskać status studenta, w zależności ord rodzaju studiów, należy spełnić pewne wymogi.

Studia stacjonarne I stopień

Kandydat, który nie został przyjęty na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym, może zapisać się na studia niestacjonarne, nie ponosząc dodatkowej opłaty*. Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego naboru, jednakże progi punktowe nie ulegają zmianom.

*opłata jest przenoszona ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne tylko w przypadku, gdy kandydat przeszedł wszystkie etapy rekrutacji, lecz nie spełnił wymogów do przyjęcia