Złożenie podania na studia nie jest jednoznaczne z utworzeniem konta w Wirtualnej Uczelni.
Dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, konta zakładane są po zakończeniu naboru.
Dla reszty kandydatów, konta zakładane są po zakończeniu rekrutacji.

Wszystkie informacje zostaną dostarczone na adres mailowy, podany podczas rekrutacji.