I. Proszę wybrać tryb prywatny przeglądarki

Chrome – CTRL+SHIFT+N
Opera – CTRL+SHIFT+N
Firefox – CTRL+SHIFT+P
EDGE – CTRL+SHIFT+P
Internet Explorer – CTRL+SHIFT+P

II. Generowanie indywidualnego planu zajęć

  1. Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, należy wybrać z rozwijanego menu PLAN ZAJĘĆ opcję wydruk planu zajęć

wydruk planu zajęć

  1. W kolejnym kroku z listy dostępnych wydruków należy wybrać plan dla bieżącego lub kolejnego semestru.
  2. Zgodnie z dokonanym wyborem, kliknąć odpowiedni przycisk aby wygenerować wydruk pdf

UWAGA: Niektórzy pracownicy np. kierownicy Katedr mogą mieć dostęp nie tylko do swoich indywidualnych planów, ale również do planów zajęć jednostki.
wydruk planu zajęć


III. Generowanie planu zajęć dla danej grupy.

W celu wygenerowania planu zajęć grupy wybieramy w Wirtualnej Uczelni menu Rozkład zajęćPrezentacja harmonogramu zajęć – opcja dostępna zarówno po zalogowaniu jak i bez logowania na stronie głównej WU. Następnie wybieramy poszczególne pola według schematu:

  • Punkty a – d wybieramy zgodnie z przydziałem danej grupy.
  • Punkt e “Specjalność” wybieramy zawsze Ogólna.
  • Punkty f – wybieramy semestr, dla którego ma zostać wygenerowany plan, punkt g to nazwa grupy.

(kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)
wybór specjalności