Jak odzyskać hasło do mojego konta e-mail?


Tylko i wyłącznie konta na Uczelnianym serwerze pocztowym.

Hasła nie można odzyskać, można je natomiast zmienić na tymczasowe.
Resetowanie hasła odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.00
Użytkownicy, którzy nie podali  danych do odzyskania hasła muszą zgłosić się osobiście do Centrum Informatycznego, bud. CNTI p. 4/15.
Hasło można zmienić w następujący sposób:
    Wysłać prośbę o zmianę hasła na adres odzyskajhaslo@ue.katowice.pl. Adres nadawcy musi zgadzać się z adresem podanym w danych do odzyskania hasła. W temacie należy podać nazwę konta e-mail. Przykład: „Proszę o odblokowanie konta e-mail: użytkownik”.
    Pracownik odeśle na podany w danych do odzyskania hasła adres e-mail prośbę o potwierdzenie.
    Po uzyskaniu potwierdzenia zostanie odesłane tymczasowe hasło, które należy zmienić wg. tej procedury.

Studenci, którzy posiadają konto na serwerze db mogą je zmienić:

    osobiście w Centrum Informatycznym, bud. CNTI w pokoju 7/20

Studenci, którzy utracili hasło do poczty w domenie Google Apps dla Edukacji, mogą je zmienić:

    osobiście w Centrum Informatycznym, bud. CNTI w pokoju 4/15

Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej!