Jakie oprogramowanie udostępnia Centrum Informatyczne?Uczelnia udostępnia takie oprogramowanie jak:

Godziny otwarcia: 4/15 CNTI:

Studenci
Wtorek 9:30 – 13:30 – w przerwach między zajęciami,
Piątek 09:30 – 13:30 – w przerwach między zajęciami,
Sobota 9:30 – 14:30

Pracownicy
8:00 – 15:00

Powyższe godziny obowiązują tylko podczas trwania semestru!