Uruchomiona została opcja udostępniania oprogramowania SAS, SPSS oraz Statistica na uczelniane konto mailowe! Link z programem jest ważny 7 dni. Formularze należy składać w pokoju 4/15 w opisanych poniżej terminach.

UWAGA! Aby móc korzystać z oprogramowania należy posiadać konto pocztowe na serwerze Uczelni lub w usłudze Google Apps dla edukacji (domena edu.uekat.pl).

  • Udostępnianie oprogramowania pracownikom i studentom Uczelni odbywa się na zasadach określonych przez producenta danego oprogramowania.
  • Oprogramowanie może być używane w celach dydaktycznych, a jakiekolwiek komercyjne lub przynoszące zyski wykorzystanie oprogramowania jest zabronione.
  • Uzyskanie dostępu do wybranego z menu oprogramowania, następuje zgodnie z wymienionymi procedurami.

Godziny obsługi:

Pokój 4/15 CNTI w godzinach:

Studenci:

Wtorek 9:30 – 13:30 – wyłącznie w przerwach między zajęciami
Czwartek 09:30 – 13:30 – wyłącznie w przerwach między zajęciami
Sobota 9:30 – 14:30

Pracownicy uczelni:

8:00 – 15:00

Powyższe godziny wydawania oprogramowania obowiązują wyłącznie podczas trwania semestru!