Wymagany tylko JEDEN AKTYWNY autoresponder!


Roundcube

Logujemy się na swoje konto, a następnie wybieramy z menu “Ustawienia” zakładkę “Filtry”, wybieramy aktywny “Zbiór filtrów” (jeżeli nie ma takiego, to klikamy znak “+”, wpisujemy dowolną nazwę i klikamy “Zapisz”).

Wybór opcji Ustawienia w menu systemu pocztowego Roundcube
Menu ustawienia z zaznaczoną opcją "Filtry" w systemie pocztowym Roundcube
Menu ustawienia z zaznaczoną opcją “Filtry” w systemie pocztowym Roundcube
Przycisk plus oznaczający dodanie nowego filtra w systemie pocztowym Roundcube
  Klikamy znak “+” w kolumnie “Filtry”,
  podajemy nazwę filtra “Autoresponder”, zaznaczamy “spełniających dowolne z poniższych kryteriow”,
  wybieramy Od/istnieje,
  następnie dodajemy kryterium X-Spam-Flag/jest równe i wpisujemy “NO”,
  dodajemy kolejne kryterium Od/zawiera i wpisujemy ue.katowice.pl,
  wybieramy “Odpowiedz wiadomością treści” i uzupełniamy pola,
  następnie podajemy swój adres lub adresy e-mail (lub wybieramy “Wypełnij wszystkimi moimi adresami”. Adresy z utworzonych Tożsamości wypełnią się automatycznie),
  w polu “Częstotliwość …” wpisujemy 1,
  odznaczamy opcję “filtr wyłączony”,
  Potwierdzamy klikając “Zapisz”.

Takie ustawienie autorespondera będzie wysyłało odpowiedź tylko na wiadomości, które nie będą zaklasyfikowane jako SPAM.


Aby wyłączyć automatyczną odpowiedź należy ponownie wybrać z menu “Filtry” aktywny zbiór filtrów, następnie klikamy na filtr z autoresponderem i zaznaczamy “Filtr wyłączony”. Potwierdzamy klikając “Zapisz”.


Filtr umożliwia zaawansowane przesyłanie automatycznych odpowiedzi w zależności od określenia różnych warunków.
(Kliknij w obrazek by powiększyć)

autoresponder
Przykład gotowego autorespondera