Ms Outlook/Express/Windows Mail

  Z menu: “Narzędzia/Konta…” wybrać swoje konto i kliknąć “Właściwości” a później zakładkę “Zaawansowane
  W polu “Poczta wychodząca (SMTP)” wpisać 587
  Sprawdzić czy jest włączona opcja uwierzytelnienia SMTP

Thunderbird

  Z menu: “Narzędzia/Konfiguracja kont” należy wybrać “Serwer poczty wychodzącej (SMTP)
  Kliknąć przycisk “Edytuj
  W polu “Port” wpisać 587
  Zaznaczyć “Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła” i wpisać swój login w pole “Użytkownik”
  Ewentualnie można zaznaczyć “Używaj połączenia szyfrowanego” opcję “TLS” – transmisja poczty będzie wtedy szyfrowana
  Potwierdzić nowe ustawienia “OK”