Należy zalogować się na swoje konto przez stronę https://poczta.ue.katowice.pl/. Do obsługi swojego konta wybieramy program RoundCube.

Zaawansowane filtrowanie wiadomości dostępne jest w menu “Ustawienia/Filtry“.
Następnie należy kliknąć “Dodaj nową regułę” i ustawić opcje filtrowania.

Przykłady:


  Automatyczne wyrzucanie wiadomości oznaczonych jako “Spam” (należy stosować z dużą ostrożnością)

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Flag” – “jest” – “YES”

   Akcja “Wyrzuć”


  Automatyczne wyrzucanie wiadomości, które podczas testów antyspamowych uzyskały N punktów. N powinno być na tyle duże, aby prawdopodobieństwo że wiadomość jest spamem było bardzo duże. N powyżej 10 oznacza bardzo duże prawdopodobieństwo, że wiadomość to spam.

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Level” – “pasuje wyrażenie regularne” – “\*{10,100}”

   Akcja “Wyrzuć”


  Automatyczne przenoszenie wiadomości oznaczonych jako “Spam” do folderu Spam

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “X-Spam-Flag” – “jest” – “YES”

   Akcja “Przesuń do folderu” – “Spam”


  Automatyczne usuwanie wiadomości od określonego nadawcy

   “Wiadomość” – “Nagłówek” – “From” – “jest’ – wpisz@adres.nadawcy

   Akcja “Wyrzuć”