Wiadomości należy wysyłać zgodnie
“Zarządzeniem Rektora nr 35/18”

Zasady wysyłania wiadomości na listy mailingowe

    • Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Rektorowi, Prorektorowi ds. Edukacji i Internacjonalizacji lub Prorektorowi ds. Nauki i Kadry Akademickiej, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-edu@ue.katowice.pl.
    • Pracownik Uniwersytetu podlegający zgodnie ze schematem organizacyjnym Kanclerzowi lub jego zastępcom, wysyła wiadomość (z podaną nazwą listy, na którą chce aby wiadomość została rozesłana) na adres mailing-adm@ue.katowice.pl.

Zapisać się na listę można również wchodząc na jej stronę informacyjną

Dostępne listy mailingowe


Obowiązek pracownika zapisania się właściwej listy określa zarządzenie
Rektora nr 118-16 załącznik nr 1