Należy zalogować się jakimkolwiek klientem FTP/SCP na swoje konto. Jeżeli chcemy zarchiwizować całą pocztę należy ściągnąć katalog Maildir.

Jeżeli tylko określony folder z pocztą, to należy wejść do katalogu Maildir i ściągnąć właściwy folder np. “.Prywatne”. Nazwy z folderami poczty w katalogu Maildir rozpoczynają się kropką.

Jeżeli chcemy zarchiwizować tylko skrzynkę odbiorczą (INBOX) należy wejść do katalogu Maildir i ściągnąć katalogi “cur”“new”.