Metoda ustawienia przekierowania

RoundCube

Logujemy się na swoje konto, wybieramy Ustawienia, a następnie z menu “Filtry”, “Dodaj nową regułę”.

    Wpisujemy nazwę filtra oraz zaznaczamy pole Filtr włączony,

    W polu W stosunku do przychodzącej poczty: wybieramy wszystkich,

    Następnie …wykonaj następujące czynności: wybieramy Przekaż wiadomość na konto i wpisujemy adres na jaki ma zostać przekierowana poczta (w przykładzie na konto uekat.pl),

    Klikamy Zapisz

Filtr przekierowania poczty

Gmail
Logujemy się na swoje konto w domenie uekat.pl, wybieramy znak koła zębatego oznaczający ustawienia w prawym górnym rogu poczty, a następnie przycisk Zobacz wszystkie ustawienia.

Wybieramy zakładkę Przekazywanie POP/IMAP, a następnie przycisk Dodaj adres do przekazywania dalej,

w dostępnym polu należy wpisać adres, na który ma zostać przekierowana poczta,

jeśli poczta ma zostać przekierowana na konto w innej domenie, po wpisaniu i wybraniu przycisku dalej, zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia przekierowania oraz kodem potwierdzenia,

w ustawieniach przekierowania pojawi się pole do wpisania kodu przekierowania,

następnie należy wybrać opcję Przekaż dalej kopię przychodzącej poczty do: oraz z listy rozwijalnej ustawić sposób przekazywania poczty (wysyłanie kopii wiadomości lub usunięcie kopii z konta bazowego).

Wszystkie wprowadzone zmiany należy zapisać!

(kliknij w obrazek by powiększyć)

Przekierowanie poczty z konta gmail