::RoundCube::

Kliknij w zakładkę “Ustawienia”

Pasek menu w programie pocztowym Roundcube

Kliknij “Tożsamości” i wybierz tożsamość konta
Pole “Tożsamości” w programie pocztowym Roundcube

Przyciski “Dodaj” oraz “Usuń” w programie pocztowym Roundcube

Wprowadź dane i zatwierdź klikając “Zapisz”

Pola do edycji tożsamości w programie pocztowym Roundcube

::GoogleApps::

Odpowiedź znajduje się tutaj