CTRL+SHIFT+DEL

Wybór dostępnych opcji do wyczyszczenia danych przeglądarki Chrome
Wybór dostępnych opcji do wyczyszczenia danych przeglądarki Chrome

UWAGA! Poniższe instrukcje dotyczą czyszczenia przeglądarek internetowych z pamięci podręcznej oraz plików cookie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednie opcje.


Instrukcje zostały przygotowane do następujących przeglądarek:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
Internet Explorer


::FIREFOX::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Biblioteka
   Wybór ikony Ustawienia oraz opcji Biblioteka w przeglądarce Firefox
   Wybór ikony Ustawienia oraz opcji Biblioteka w przeglądarce Firefox

 

  • pojawią się kolejne opcje – nas interesuje Historia a następnie Wyczyść historię przeglądarki
   Wybór opcji Historia w przeglądarce Firefox
   Wybór opcji Historia w przeglądarce Firefox
   Wybór opcji Wyczyść historię przeglądania w przeglądarce Firefox
   Wybór opcji Wyczyść historię przeglądania w przeglądarce Firefox

 

 • pojawi się okno, w którym w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres “od początku”), a następnie zaznaczyć Pamięć podręczna oraz Ciasteczka
  należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

  Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia
  Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia

Na początek strony


::CHROME::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Historia
   Wybór ikony Ustawień oraz opcji Historia w przeglądarce Chrome
   Wybór ikony Ustawień oraz opcji Historia w przeglądarce Chrome

 

  • pojawi się okno, w którym w menu po lewej, należy wybrać Wyczyść dane przeglądania
   Wybór opcji Wyczyść dane przeglądania
   Wybór opcji Wyczyść dane przeglądania

 

  • w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres “od początku”), a następnie zaznaczyć Pliki cookie i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
   Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia
   Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia w zakładce Zaawansowanenie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.
Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia w zakładce Zaawansowane
Opcje do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia w zakładce Zaawansowane

Na początek strony


::EDGE::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Historia
   Wybór ikony Ustawienia i opcji Historia w przeglądarce Edge
   Wybór ikony Ustawienia i opcji Historia w przeglądarce Edge

 

  • pojawi się okno, w którym należy wybrać Wyczyść historię
   Wybór opcji Wyczyść historię
   Wybór opcji Wyczyść historię
  • należy zaznaczyć opcje Pliki cookie i zapisane dane witryn internetowych oraz Buforowane dane i pliki
   Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia z historii
   Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia z historii

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::OPERA::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “historia” znajdujący się w panelu bocznym przeglądarki
   Wybranie ikony Historia w lewym menu bocznym w przeglądarce Opera
   Wybranie ikony Historia w lewym menu bocznym w przeglądarce Opera

   pojawi się okno, w którym należy wybrać przycisk Wyczyść dane przeglądania… usytuowany na górze przeglądarki po prawej stronie
  • w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane, a następnie zaznaczyć Ciasteczka i inne dane witryn oraz Obrazy i pliki w pamięci podręcznej
   Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia
   Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia

 

należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia w zakładce Zaawansowanenie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.

Na początek strony


::INTERNET EXPLORER::

Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy:

  • wybrać przycisk “menu” usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Bezpieczeństwo
   Wybór ikony Ustawienia i opcji Bezpieczeństwo w przeglądarce Internet Explorer
   Wybór ikony Ustawienia i opcji Bezpieczeństwo w przeglądarce Internet Explorer
  • pojawią się kolejne opcje – nas interesuje Usuń historię przeglądania…
   Wybór opcji Usuń historię przeglądania
   Wybór opcji Usuń historię przeglądania

 

 • pojawi się okno, w którym należy zaznaczyć Tymczasowe pliki internetowe i pliki witryn internetowych oraz Pliki cookie i dane witryn internetowych
należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia – nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję.
Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia
Wybór opcji do odznaczenia lub zaznaczenia do usunięcia

Na początek strony