5

Jak uzyskać dostęp do baz danych (np. bibliotecznych) spoza sieci komputerowej UE?


Uwaga! Wymaga posiadania konta dostępu do sieci bezprzewodowej

  Konto dostępu do sieci bezprzewodowej można założyć tutaj
  Skonfigurować serwer proxy w przeglądarce. W konfiguracji serwera proxy należy podać skrypt automatycznej konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac.

  Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!

  Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do korzystania z baz bibliotecznych.
  W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji należy wejść na jakąkolwiek stronę WWW np. google.com. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana wyświetli się okno logowania.

  Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np.
  twoja_nazwa_uzytkownika@ekonom.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona docelowa.

Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.

Konfiguracja proxy dla przeglądarki Safari (dla systemu macOS)

  W Preferencjach systemowych należy wybrać zakładkę sieć (Preferencje przeglądarki po wybraniu ustawień proxy otworzą dokładnie to samo okno, przedstawione na obrazku poniżej)

  W oknie podglądu połączenia do sieci, należy kliknąć przycisk Zaawansowane

  Należy zaznaczyć Automatyczna konfiguracja proxy i w okienko po prawej stronie podać skrypt konfiguracji http://wpad.ue.katowice.pl/proxy.pac i zatwierdzić przyciskiem OK

  Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!