Instrukcja generowania wydruków

W zależności od przeglądarki, wydruki podania mogą się nie pojawić.

FIREFOX

Po wybraniu ikony podania do wydruku, pojawi się żółty pasek na górze strony informujący, że wyskakujące okienko zostało zablokowane.
(kliknij w obrazek, by powiększyć)

Należy zatem wybrać przycisk “Opcje”, a następnie “Pozwól irk.ue.katowice.pl otwierać wyskakujące okna”

Nie dostałem/łam się na studia, co robić?

Aby uzyskać status studenta, w zależności ord rodzaju studiów, należy spełnić pewne wymogi.

Studia stacjonarne I stopień

Kandydat, który nie został przyjęty na studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym, może zapisać się na studia niestacjonarne, nie ponosząc dodatkowej opłaty*. Istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego naboru, jednakże progi punktowe nie ulegają zmianom.

*opłata jest przenoszona ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne tylko w przypadku, gdy kandydat przeszedł wszystkie etapy rekrutacji, lecz nie spełnił wymogów do przyjęcia


Kiedy dostanę informację Wirtualnej Uczelni?

Złożenie podania na studia nie jest jednoznaczne z utworzeniem konta w Wirtualnej Uczelni.
Dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia, konta zakładane są po zakończeniu naboru.
Dla reszty kandydatów, konta zakładane są po zakończeniu rekrutacji.

Wszystkie informacje zostaną dostarczone na adres mailowy, podany podczas rekrutacji.

Jak poprawić wyniki z matury?

Tabela, przedstawiająca wprowadzone wyniki z matury, posiada przycisk “Usuń” przy każdym wyniku. Po usunięciu, należy wprowadzić poprawne wyniki i zapisać.

Jeżeli została nałożona blokada edycji danych, do Biura Rekrutacji należy dostarczyć podanie z prośbą o zmianę wyników.

Progi punktowe – Is

Progi punktowe dla studiów I stopnia stacjonarne – rok 2019

Nr Kierunek Próg punktowy
1. Analityka Gospodarcza 116
2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 100
3. Ekonomia 119
4. Finanse i Rachunkowość 126
5. Finanse i Rachunkowość (Rybnik) 81
6. Finanse i Rachunkowość (Finance and Accounting for Bussines) 102
7. Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia 100
8. Finanse Menadżerskie 105
9. Gospodarka i Zarządzanie Publiczne 102
10. Gospodarka Przestrzenna 100
11. Gospodarka Turystyczna 100
12. Informatyka 126
13. Informatyka i Ekonometria 110
14. International Bussines 121
15. Logistyka 117
16. Logistyka (z tytułem inżyniera) 128
17. Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 113
18. Przedsiębiorczość i Finanse 113
19. Zarządzanie 107

Statusy kandydatów

Kandydat – status ten odpowiada każdej osobie, która zarejestrowała się do systemu; status ten jest zmieniany w momencie złożenia dokumentów bądź po rankingowaniu
Wstępnie przyjęty – kandydat wstępnie przyjęty jest wtedy gdy spełnia warunki do zostania studentem*
Nieprzyjęty – kandydat jest nieprzyjęty gdy nie spełnił minimum jednego warunku do zostania studentem; kandydat ma prawo odwołania się od decyzji**
Przyjęty – kandydat ma status “przyjęty” gdy spełnił wszystkie warunki do zostania studentem, a kierunek, na który złożył podanie został utworzony****


*posiada wymaganą liczbę punktów, wprowadził opłatę, złożył dokumenty (dot. I ns, II s, II ns)

**liczba punktów jest mniejsza niż wymagany próg punktowy, nie złożył opłaty, nie złożył dokumentów w terminie; kandydat otrzymuje decyzję o nieprzyjęciu na adres korespondencyjny

***posiada wymaganą liczbę punktów, złożył opłatę, złożył dokumenty; kierunek może zostać nieuruchomiony ze względu na minimalny limit miejsc, który nie został osiągnięty (dot. I ns, II s, II ns)