Generowanie planu zajęć

I. Proszę wybrać tryb prywatny przeglądarki Chrome - CTRL+SHIFT+N Opera - CTRL+SHIFT+N Firefox - CTRL+SHIFT+P EDGE - CTRL+SHIFT+P Internet Explorer - CTRL+SHIFT+P II. Generowanie indywidualnego planu zajęć Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, należy wybrać z rozwijanego menu PLAN ZAJĘĆ opcję wydruk planu zajęć W kolejnym kroku z listy dostępnych wydruków należy wybrać plan dla bieżącego lub kolejnego semestru. Zgodnie z dokonanym wyborem, kliknąć odpowiedni przycisk aby wygenerować wydruk pdf UWAGA: Niektórzy pracownicy np. kierownicy Katedr mogą mieć dostęp nie tylko do swoich indywidualnych planów, ale również do planów zajęć jednostki. III. Generowanie planu zajęć dla danej grupy. W celu wygenerowania planu zajęć grupy wybieramy w Wirtualnej Uczelni menu Rozkład zajęć - Prezentacja harmonogramu zajęć - opcja dostępna zarówno po zalogowaniu jak i bez logowania na stronie głównej WU. Następnie wybieramy poszczególne pola według schematu: Punkty a - d wybieramy zgodnie z przydziałem danej grupy. Punkt e "Specjalność" wybieramy zawsze Ogólna. Punkty f - wybieramy semestr, dla którego...
Read More

Tymczasowe przedłużenie licencji oprogramowania Statistica

Instrukcja tymczasowego przedłużenia licencji oprogramownia Statistica dla wersji 12.5 i 13.1 i 13.3: instalacje jednostanowiskowe Sposób 1: Komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica musi mieć połączenie z siecią Internet, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora: Na czas aktualizowania licencji najlepiej wyłączyć program antywirusowy, który może zaburzyć proces aktualizacji (programy antywirusowe, w zależności od ustawień, mogą zabraniać dostępu do plików programowych) Należy uruchomić Statistica z prawego klawisza myszy wybierając opcję Uruchom jako administrator W oknie, które się pojawia przy próbie uruchomienia programu klikamy przycisk Aktualizuj licencję (w angielskiej wersji programu „Update License…”) Następnie w nowo przywołanym oknie klikamy w prawym dolnym rogu na Krótkoterminowe odnowienie („Request Extension”). Zostanie wyświetlona informacja o zaktualizowaniu pliku licencji. Sposób 2 (zalecany): *** Jeżeli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet (lub użytkownik nie ma uprawnień administratora): Jeśli komputer na którym zainstalowano wersję jednostanowiskową Statistica nie ma połączenia z siecią Internet, wówczas należy skopiować plik licencyjny Statistica na dowolny nośnik i przenieść...
Read More

Instrukcja czyszczenia przeglądarek internetowych

  CTRL+SHIFT+DEL UWAGA! Poniższe instrukcje dotyczą czyszczenia przeglądarek internetowych z pamięci podręcznej oraz plików cookie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednie opcje. Instrukcje zostały przygotowane do następujących przeglądarek: Mozilla Firefox Google Chrome Microsoft Edge Opera Internet Explorer ::FIREFOX:: Aby wyczyścić pamięć podręczną oraz pliki cookie, należy: wybrać przycisk "menu" usytuowany w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie opcję Biblioteka   pojawią się kolejne opcje - nas interesuje Historia a następnie Wyczyść historię przeglądarki   pojawi się okno, w którym w pierwszej kolejności należy z menu rozwijalnego wybrać okres, od którego chcemy usunąć dane (na obrazku przedstawiono okres "od początku"), a następnie zaznaczyć Pamięć podręczna oraz Ciasteczka należy szczególną uwagę zwrócić na inne opcje do zaznaczenia - nie zalecane jest przetrzymywanie haseł, jak i auto uzupełniania formularzy, jednakże w przypadku przetrzymywania przez przeglądarkę danych wrażliwych, zaznaczenie tych opcji, spowoduje ich usunięcie. W celu zachowania historii przeglądania, proszę odznaczyć odpowiednią opcję. ...
Read More

Generowanie kalendarza

1. Generowanie pliku kalendarza przez użytkownika w Wirtualnej Uczelni W Wirtualnej Uczelni w zakładce Rozkład zajęć/Prezentacja harmonogramu zajęć/Eksport planu do kalendarza, każdy z zalogowanych użytkowników (Student, Nauczyciel) ma możliwość pobrania wygenerowanego indywidualnego linku/kalendarza z zaplanowanymi zajęciami lub linku/kalendarza zawężonego do dat wybranych przez użytkownika. Po zalogowaniu do WU użytkownik ma dostęp do swojego kalendarza: Przy każdym pobraniu pliku będziemy tutaj mieć aktualny kalendarz użytkownika. Jeżeli zalogowany użytkownik będzie chciał zawęzić daty i pobrać zawężony do dat plik kalendarza, należy użyć przycisku Wybierz zakres dat: Aplikacje np. program Outlook, Kalendarz Google mają możliwość zdefiniowania kalendarza na podstawie powyższego linku. Dodatkowo link umożliwia pobranie pliku kalendarza celem jego zaimportowania do aplikacji obsługującej kalendarz np. w kliencie poczty, z tym, że w tym przypadku kalendarz nie jest uaktualniany. 2. Konfigurowanie kalendarza z wykorzystaniem linku na przykładzie kalendarza Google Po zalogowaniu się do konta wybieramy z menu Kalendarz. Następnie w domyślnym kalendarzu wybieramy Ustawienia: Następnie wybieramy z lewego menu wybieramy Dodaj kalendarz/Z adresu URL. Wklejamy link wygenerowany po stronie Wirtualnej Uczelni i zatwierdzamy...
Read More

Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej w usłudze Google Workspace?

Konto dostępu do poczty uczelnianej zostało utworzone automatycznie dla każdego studenta! Aktywacja konta dla studentów I roku studiów w roku akademickim 2023/2024 Aby zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej, należy wejść na stronę gmail.com, wpisać adres mailowy w domenie edu.uekat.pl (poprawny adres znajduje się w studenckim profilu usosweb) oraz hasło składające się z UE oraz 6 ostatnich cyfr numeru PESEL np. UE123456. Adres e-mail składa się imienia oraz nazwiska danego studenta tj. imie.nazwisko@edu.uekat.pl. W przypadku powtarzalności danych, po nazwisku przypisana zostaje odpowiednia cyfra, prosimy zwracać na to uwagę. Po poprawnym zalogowaniu ukaże się formularz do ustawienia nowego hasła do w/w adresu mailowego. Byli studenci UE w Katowicach posiadają już konto w domenie edu.uekat.pl, które nie wymaga ponownego aktywowania....
Read More

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemu macOS

Aby bezpiecznie korzystać z sieci eduroam, należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować. GEANT OV RSA CA4   Kliknij ikonkę sieci bezprzewodowej na pasku zadań i wybierz Przyłącz się do innej sieci... Jako nazwę sieci wpisz eduroam, a zabezpieczenie WPA2 Enterprise W tym miejscu podaj dane do logowania czyli nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).   Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę. W kolejnym kroku wybierz Pokaż certyfikat Wybierz certyfikat GEANT OV RSA CA4 i przejdź dalej Po zapisaniu wszystkich konfiguracji, zostałeś połączony z siecią eduroam....
Read More

Jak skonfigurować konto pocztowe w programie Outlook?

Pracownicy - konto w domenie ue.katowice.pl W trakcie dodawania nowego konta, należy wpisać cały adres e-mail oraz postępować wg tej instrukcji wybierając odpowiednie parametry. Po zakończeniu i zaakceptowaniu konfiguracji, powinno pojawić się okienko logowania - proszę zostawić samą nazwę użytkownika, usuwając "@ue.katowice.pl". Konfiguracja POP3 Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl) Dla ue.katowice.pl Konfiguracja IMAP Dla edu.uekat.pl (analogicznie dla uekat.pl) ...
Read More

Instrukcja dotycząca protokołów wypełnianych w Wirtualnej Uczelni

Plik do pobrania Wirtualna Uczelnia - Protokoły - instrukcja Problem z zalogowaniem się do wirtualnej uczelni. Jeżeli po wpisaniu poprawnego loginu i hasła do Wirtualnej Uczelni nie następuje zalogowanie (brak jakiegokolwiek komunikatu) należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej (kombinacja klawiszy CTRL-SHIFT-DEL). Otwieranie protokołów i powrót do listy protokołów W celu usprawnienia pracy z protokołami sugerowane jest otwieranie każdego protokołu w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki. W tym celu na liście protokołów umieszczając kursor myszki na nazwie wybranego protokołu należy ‘kliknąć’ prawym klawiszem myszki i wybrać opcję otwórz link/odnośnik w nowej karcie. Spowoduje to otwarcie wybranego protokołu w nowej karcie przeglądarki internetowej. Lista protokołów będzie ciągle dostępna (na jednej z kart przeglądarki). Tym samym nie będzie potrzeba korzystać z opcji powrót do tabeli protokołów. Wypełnianie protokołu (ocen i dat) w MS Excel – przez ‘przeciągnięcie’ W celu zabezpieczenia przed automatycznym zwiększaniem ocen / dat podczas kopiowania przez ‘przeciągnięcie’ kursora myszy należy dodatkowo przytrzymać klawisz Ctrl. Import danych w formacie MS Excel Poprawne zaimportowanie protokołu (ocen i...
Read More

Przewodnik i generator dwujęzycznej stopki e-mail

W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie dwujęzycznej sygnatury e-mail prezentujemy przewodnik oraz specjalny generator, który ułatwi Państwu ustawienie stopki mailowej na skrzynkach pocztowych. Przed przystąpieniem do wypełnienia generatora stopki warto zapoznać się z: przykładami i przewodnikami pokazującymi, jak ustawić stopkę w najpopularniejszych programach pocztowych, obowiązującymi tłumaczeniami nazw jednostek organizacyjnych. Wygeneruj sygnaturę (klik) Dokumenty do pobrania- zarządzenie JM Rektora: Zarządzenie nr 118/16 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu zakładania, korzystania i nowelizowania kont poczty elektronicznej w domenie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" Załącznik do Zarządzenia nr 118/16 ...
Read More