Archiwizacja testów na platformie moodle

Instrukcja zawiera informacje dotyczące archiwizacji odpowiedzi studentów w teście na platformie moodle. Sama platforma udostępnia taką opcję - należy w teście wejść w zakładkę Odpowiedzi, a następnie wybrać odpowiedni format w polu Pobierz tabelę danych jako. Poniższa instrukcja dotyczy opcji alternatywnej. UWAGA! Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć! Po zalogowaniu do platformy moodle, należy ukryć lewe oraz prawe menu. Po wejściu do odpowiedniego kursu należy wybrac test, z którego chcemy zarchiwizować odpowiedzi. Wybierając ikonę ustawień czyli koło zębate, należy wybrać opcję Archive dostępną w sekcji Wyniki Otworzy się podgląd wszystkich odpowiedzi, które udzielili uczestnicy kursu w danym teście. Pobrać je można za pomocą Wydruku zatem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na stronie i wybrać Drukuj W podglądzie wydruku, urządzenie docelowe powinno wskazywać drukarkę lub inne urządzenie zewnetrzne. Aby zmienić urządzenie docelowe należy wybrać strzałkę w dół przy nazwie urządzenia i wybrać Zapisz jako pdf. Kliknąć Zapisz i wybrać miejsce zapisu pliku. Pobrany plik pdf będzie dokładnie w takiej formie jak w wydruku. Należy pamietać o ukryciu menu bocznych! Bez tej...
Read More

Problemy z SEB

Safe Exam Browser nie działa na Windows 7 Jakie problemy mogą występować? Starsza wersja przeglądarki Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB ekran zmieni się na niebieski po czym wróci do trybu pulpitu - przeglądarka nie otworzy się,   Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB przeglądarka otworzy się, pojawi się strona platformy, lecz po zalogowaniu pojawią się te same opcje wyboru jak w przypadku przystąpienia do testu w przeglądarce bazowej (brak przycisku Spróbuj teraz rozwiązać ten test),   (kliknij w obrazek aby powiększyć) (kliknij w obrazek aby powiększyć) Może pojawić się okno o nazwie Reconfiguration z plikiem konfiguracyjnym do pobrania   (kliknij wobrazek aby powiększyć) Błędy podczas włączania przeglądarki Informacja o niepoprawnej konfiguracji - Windows 7. Brak możliwości korzystana z pulpitu zdalnego. Tak jak na maszynie wirtualnej bądź podczas korzystania z programu umożliwiającego korzystanie z podłączenia zdalnego, przeglądarka SEB działać nie będzie. Jak rozwiązać problem z systemem ? Jeżeli nie znalazłeś/łaś informacji na temat swojego systemu operacyjnego (Linux, macOS) zapoznaj się z informacjami na...
Read More

Jak ustalić własną skalę ocen oraz ocenić prace?

Konfiguracja i nazwy ocen Dziennik ocen znajduje się w menu w zakładce Oceny. W tym miejscu ustalone domyślnie zostały oceny oraz ich nazwy: Wybierając opcję Edytuj nazwy ocen, nauczyciel może sam ustalić w jaki sposób studenci będą oceniani, wpisując wartość procentową oraz nazwę. W wartościach procentowych wpisywana jest wartość minimalna do zdobycia. W zakładkach Konfiguracja/Ustawienia ocen w kursie można ustalić w jaki sposób wyświetlania oceny. Domyślną opcją są Punkty czyli ilość punktów zdobyta np. z testu. Dodatek* Tworząc test w kursie, w zakładce Ocena, można wprowadzić wartość progową, która potrzebna jest do zaliczenia. Dzięki temu, w dzienniku ocen, oceny pozytywne będą pokazane w kolorze zielonym, a negatywne w czerwonym. W przeciwnym wypadku kolor pozostanie czarny. Ocenianie prac Ważnym elementem jest zaznaczenie odpowiednich opcji przeglądu - opisane zostały tutaj. Dziennik z ocenami jest widoczny tylko dla nauczyciela (tak jak dziennik lekcyjny w szkole). Istnieje kilka sposobów aby student mógł zobaczyć ocenę z testu oraz średnią ocenę w całym kursie. 1. W opcjach przeglądu w danym teście, należy zaznaczyć...
Read More

Jak utworzyć grupy na platformie moodle?

Grupy są dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w wielu grupach zajęciowych dla jednego przedmiotu. By móc śledzić postępy swoich uczniów z danego przedmiotu, wystarczy utworzyć grupę i przypisać do niej uczestników. Jak utworzyć grupę? Po zalogowaniu do platformy i wybraniu odpowiedniego kursu, należy przejść do zakładki Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki wybrać koło zębate/Grupy (kliknij w obrazek aby powiększyć) Na nowej stronie pojawią się dwie tabelki: Grupy, która zawiera listę utworzonych grup wraz z ilością uczestników w nawiasie oraz Członkowie, która pokaże listę członków w wybranej grupie oraz aktywuje przycisk Dodaj/usuń użytkowników. (kliknij w obrazek aby powiększyć) Do utworzenia grupy służy przycisk Utwórz grupę. Po wybraniu tego przycisku, pojawią się pola do wypełnienia: Nazwa grupy - może być to nazwa grupy dziekanatowej np. I_K-ce_20_z_SI_gc01, Informacje o grupie - dla kogo przeznaczona jest grupa np. Grupa przeznaczona dla studentów kierunku Informatyka, pierwszy rok, semestr, grupa 01, Klucz dostępu - wprowadzając klucz dostępu i podając go studentom, nie trzeba podawać...
Read More

Egzaminy na platformie Moodle – dla studentów

Aby zneutralizować liczbę błędów, które mogą pojawić się podczas podejścia do egzaminu z wykorzystaniem przeglądarki SEB, utworzony został egzamin testowy w kategorii Szkolenia/EGZAMIN - TEST DLA WSZYSTKICH - DZIAŁ IT. Jest on dostępny dla każdego w celu sprawdzenia poprawności działa przeglądarki. Uwaga! Przeglądarki nie należy otwierać z pozycji systemu, a dostęp do przeglądarki jest możliwy tylko podczas podejścia do testu. Student nie musi niczego konfigurować. 1. UWAGA! NIE TRZEBA ŚCIĄGAĆ PLIKU KONFIGURACYJNEGO!!! 2. PLIKU KONFIGURACYJNEGO NIE MOŻNA ŚCIĄGNĄĆ BĘDĄC JUŻ W PRZEGLĄDARCE SEB!!! 3. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WYSTĘPUJĄCYMI PROBLEMAMI ORAZ Z INSTRUKCJĄ PRACY PRZEGLĄDARKI NA WINDOWS 7!!! Problemy z SEB - zapoznaj się zanim przystąpisz do egzaminu! Jak rozwiązać test przez przeglądarkę SEB? Student loguje się do platformy moodle, korzystając z wybranej przez siebie przeglądarki. Włącza test umieszczony w kursie, a następnie wybiera jedną z podanych opcji: Pobierz przeglądarkę SEB - umożliwia włączenie strony z dostępnym plikiem instalacyjnym do pobrania Włącz przeglądarkę SEB - jeśli jest zainstalowana najnowsza wersja, przeglądarka zostanie...
Read More

Tworzenie kopii zapasowej egzaminu

Tworzenie kopii zapasowej na platformie Egzaminy Online Po zalogowaniu do platformy Egzaminy Online należy w menu administracyjnym danego egzaminu, wybrać opcję Kopia zapasowa i przejść przez kolejne kroki. Nazwę pliku można można zostawić lub wprowadzić własną. Plik z kopią zapasową należy pobrać: Odtworzenie kopii zapasowej na Platformie Moodle Aby móc odtworzyć kopię zapasową na platformie moodle, należy zamówić nowy, pusty kurs lub odtworzyć go już w kursie istniejącym (mając na uwadze, że wszystkie poprzednie zasoby mogą zostać usunięte). Będąc w kursie, należy pod ikoną koła zębatego z prawej strony nazwy kursu, wybrać Ustawienia, a następnie Odtwórz. Podczas odtwarzania, należy zwrócić uwagę na sposób odtworzenia kopii oraz na zaznaczone opcje! Poniższe opcje są tylko poglądowe! UWAGA! Lista użytkowników oraz oceny nie są zawarte w kopii zapasowej!!! Kopię z ocenami do pliku należy zrobić oddzielnie!...
Read More

Egzaminy na platformie Moodle

Platforma Moodle została zaktualizowana do nowszej wersji. Dzięki temu, dostępna jest wbudowana konfiguracja bezpiecznej przeglądarki SEB. (Logowanie do platformy) (Zakładanie kursu) (Administracja kursem) Włączenie opcji samodzielnego zapisu WAŻNE! Aby student mógł zapisać się samodzielnie, należy włączyć odpowiednią opcję w metodach zapisu. Po wybraniu odpowiedniego kursu, w menu z lewej strony należy wybrać zakładkę Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki ikonę koła zębatego/Metody zapisów. W tabelce z prawej strony nazwy opcji Zapisywanie samodzielne (student) należy włączyć jej widoczność. Bez odznaczenia tej ikony, studenci nie będą mogli dołączyć do kursu! Jeśli metoda samodzielnego zapisywania się nie istnieje, można utworzyć nową. - ustawienia metody zapisów - widoczność metody zapisów Ustawienie hasła do kursu zależy od prowadzącego. Aby to uczynić, należy wybrać ikonę ustawień i w polu Klucz dostępu wpisać hasło. Dodanie i edycja aktywności TEST(QUIZ) dla egzaminów Włączając tryb edycji w danym kursie (Administracja kursem), należy w danym temacie wybrać przycisk Dodaj aktywność lub zasób, a następnie aktywność Test(Quiz). Należy wypełnić odpowiednie pola, poniżej opisane zostały rekomendowane opcje. Konfiguracja bezpiecznej przeglądarki...
Read More

Administracja kursem

Po zalogowaniu, należy odkryć pole administracyjne po lewej stronie, wybierając odpowiedni przycisk, a następnie rozwinąć opcję Moje kursy: Po wybraniu kursu do edycji, z lewej strony nazwy, pojawi się koło zębate zawierające opcje edycji kursu. Aby móc dodawać aktywności lub zasoby, należy włączyć tryb edycji. Wszystkie aktywności oraz zasoby muszą znajdować się w blokach, tzw. tematach. Nowe tematy można dodawać oraz zmieniać ich ułożenie wybierając znak przesunięcia z prawej stronie nazwy tematu (będąc w trybie edycji). 1. Edycja nazwy danego tematu - nauczyciel sam decyduje jaką nazwę będzie miał wybrany temat. 2. Modyfikacja danego tematu - między innymi temat (oraz utworzone w nim zasoby) można ukryć przed studentami. 3. Dodanie aktywności lub zasobów do danego tematu - lista aktywności oraz zasobów, które można dodać do tematu. 4. Dodanie nowego tematu. Egzaminy na platformie Moodle - jak dodać i edytować aktywność "Test (Quiz)"...
Read More

Zakładanie kursu

Kurs może założyć każdy PRACOWNIK posiadający konto w domenie @uekat.pl. Po zalogowaniu należy wybrać przycisk "Zamawiam kurs" znajdujący się w menu po prawej stronie. Przy wypełnianiu pól, należy zwrócić uwagę na "Kategorię kursu" - każdy kurs musi zostać umieszczony w odpowiedniej katedrze. Po zatwierdzeniu zmian, administrator akceptuje bądź odrzuca założony kurs....
Read More

Logowanie do platformy

Logowanie do platformy moodle następuje poprzez maila uczelnianego w domenie @uekat.pl. Aby założyć konto, należy wypełnić formularz elektroniczny bądź założyć je osobiście w pokoju 4/15 CNTI (Pracownicy naukowi i administracyjni). Logowania służy przycisk "Zaloguj z Google| uekat.pl" dostępny obok formularza logowania. ...
Read More