65-calowy interaktywny monitor dotykowy na salach dydaktycznych.

Sale dydaktyczne o numerach:

01/05N, 01/22N, 122N, 205N, 222N, 234N, 235N, 239N, 322N, 332N, 340N, 2.14 Rybnik i 2.15 Rybnik

oraz 

121A, 227A, 306A, 400A, 314B, 2/15CNTI, 3/15CNTI, 5/15CNTI, Aula NN, 251N, 413N i 1.14 Rybnik

zostały wyposażone w MOBILNE INTERAKTYWNE MONITORY WIELKOFORMATOWE OPTOMA.
Poniżej udostępniony został film instruktażowy z korzystania z w/w monitorów.

UWAGA! Dostęp do filmu po zalogowaniu do konta w domenie uekat.pl!!!
Szkolenie z korzystania z interaktywnych monitorów OPTOMA

Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl.

Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy.

UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!

Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy.
W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania.

Okno logowania do serwera proxy
Okno logowania do serwera proxy.

Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu.
Strona logowania do programu LEX
Strona logowania do programu LEX

W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp.

Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo.
Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz.
Logowanie do portalu nie jest wymagane!
Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.

Korzystanie z VMWare Horizon


Dostęp HTML

 1. Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę https://srv-view.ue.local/. Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny. Opis znajdziesz na  końcu tego dokumentu.
 2. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access.
  Wybranie dostępu html
  Wybranie dostępu html
 3. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać i wciśnij Login (odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajęcia!)
  Logowanie do systemu operacyjnego
  Logowanie do systemu operacyjnego
 4. Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu.
  Wybranie dostępnego systemu z puli maszyn
  Wybranie dostępnego systemu z puli maszyn
 5. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.

Dodawanie wyjątku dla strony srv-view.ue.local

Microsoft Edge

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku Zaawansowane
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku Zaawansowane

Dodanie strony do wyjątków - wybór odnośnika "przejdź do witryny..."
Dodanie strony do wyjątków – wybór odnośnika “przejdź do witryny…”

Mozilla Firefox

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku Zaawansowane
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku Zaawansowane

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku "Akceptuję ryzyko, kontynuuj"
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku “Akceptuję ryzyko, kontynuuj”

Google Chrome

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku "Zaawansowane"
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku “Zaawansowane”

Dodanie strony do wyjątków - wybór odnośnika "Otwórz stronę..."
Dodanie strony do wyjątków – wybór odnośnika “Otwórz stronę…”

UWAGA! W przypadku wystąpienia problemów z rozłączaniem sesji (problem występuje w niektórych wersjach Google Chrome) proszę spróbować innej przeglądarki, np. Firefox.

Błąd połączenia w przeglądarce Google Chrome
Błąd połączenia w przeglądarce Google Chrome

Możesz użyć jednej z dostępnych wersji portable, które nie wymagają instalacji. Poniżej wstępnie skonfigurowana przeglądarka Firefox 46 w wersji Portable. Wypakuj plik archiwum np. na pulpicie. Nie używaj tej przeglądarki w celach innych niż dostęp do Horizon!!!
Plik do pobrania

Jak korzystać z VPN?

Pobieranie listy studentów i zapraszanie ich do zajęć w Classroom

Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni, z menu poziomego wybierz DYDAKTYKA, a następnie GRUPY.

Grupy zorganizowane są w ramach semestrów.
Aby wybrać grupy z semestr zimowego 2021/2022 wybierz 2021/2022z.
Znajdź swój przedmiot (kolumna PRZEDMIOT) i pobierz listę studentów (Lista studentów z grupy).

Po pobraniu lista studentów otworzy się w arkuszu Excel. Zaznacz i skopiuj dane adresowe studentów z kolumny jak pokazano poniżej. Każdą kolumnę należy zapraszać osobno!

Przejdź do odpowiednich zajęć na Google Classroom, do zakładki OSOBY, wybierz ikonę do zaproszenia, a następnie wklej wcześniej skopiowaną listę adresów mailowych.

Zapraszanie uczestników do zajęćDane studentów wyświetlą się jak pokazano poniżej.

Kliknij ZAPROŚ by wysłać zaproszenia do zajęć.


Studentów można zaprosić podając im kod dostępu do zajęć. Kod składa się z siedmiu znaków i znajduje się na głównej stronie zajęć w menu z lewej strony pod nazwą Kod zajęć.

W przypadku problemów z grupami, należy kontaktować się z dziekanatem.

Microsoft Teams

Poniżej udostępniony został link do filmu instruktażowego, przedstawiającego wszystkie najważniejsze funkcje oraz warianty pracy z aplikacją Microsoft Teams, który jest zestawem narzędzi służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoft wchodzących w skład Office 365 (Jak można uzyskać dostęp do usługi Office 365). Instrukcja została stworzona przez pracowników firmy Microsoft, podczas prezentacji przygotowanej dla pracowników szeroko pojętej edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Instrukcję można zobaczyć w swojej przeglądarce, bez konieczności logowania się:

Anonimowe dołączenie do spotkania w Microsoft Teams
Anonimowe dołączenie do spotkania w Microsoft Teams

Przycisk “Obejrzyj zamiast tego w internecie”

Czas trwania filmu: 2h
Instrukcja Microsoft Teams (aby móc obejrzeć instruktaż, należy korzystać z konta w domenie uekat.pl)

Nagrywanie materiałów z komputera

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwościach nagrywania filmów/materiałów instruktażowych dla studentów, informujemy że Centrum Informatyczne nie posiada licencji na tego typu oprogramowanie. Dostępnych jest natomiast dużo darmowych aplikacji, z których możemy polecić: OBS Studio, DVD Video Soft Free Studio, Captura.

Zadanie takie można również zrealizować za pomocą wbudowanych funkcji Windowsa 10, poniżej linki do kilku artykułów opisujących działanie tej funkcji (ma jednak pewne ograniczenia – pełne informacje w artykułach).

W systemach MacOS, nagrywanie ekranu zostało wbudowane:
– nagrywanie Command + Shift + 5
– wycinanie Command + Shift + 4

Oczywiście nagrany materiał najlepiej udostępnić przez Google Dysk z konta uekat.pl.
Informujemy również że w chwili obecnej Centrum Informatyczne nie realizuje wsparcia dla obsługi tych aplikacji.

Jedna przeglądarka – jedno konto!

Aby bez problemów korzystać z usług Google, należy używać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki!!!

Różne kolory w przeglądarce oznaczają dwa różne konta
Różne kolory w przeglądarce oznaczają dwa różne konta

Jak przedstawiono na rysunku, użytkownik jest zalogowany na dwóch kontach jednocześnie (inne kolory oznaczają zupełnie różne konta!).

Proszę korzystać z różnych przeglądarek by zneutralizować występowanie problemów z:
– indywidualnym zapraszaniem studentów do zajęć,
– grupowym zapraszaniem studentów do zajęć,
– wysyłaniem wiadomości do wybranych grup.

Jak sprawdzić nazwę grupy dziekanatowej?

Nazwę grupy nauczyciel jest w stanie sprawdzić logując się do e-uczelni, wybierając zakładkę PLAN ZAJĘĆ, a następnie wygenerować dokument .pdf.


Można również wejść na stronę e-uczelni pod TYM linkiem i wybrać:
– termin zajęć
– budynek, w którym odbywają się zajęcia
– wybrać przycisk “Pokaż dostępne terminy”
Ukaże się tabelka ukazująca zajętość sal. Po wybraniu odpowiednich zajęć, w tabelce po prawej stronie ukaże się dziekanatowa nazwa grupy.

Sprawdzenie nazwy grupy dziekanatowej w rozkładzie zajęć
Sprawdzenie nazwy grupy dziekanatowej w rozkładzie zajęć

Tabelka ukazująca nazwę grupy dziekanatowej w rozkładzie zajęć
Tabelka ukazująca nazwę grupy dziekanatowej w rozkładzie zajęć

Widoczność poszczególnych kolumn można wyłączyć, najeżdżając kursorem na strzałkę w dół, usytuowaną obok nazwy każdej kolumny.
Zmiana widoku kolumn w tabelce w rozkładzie zajęć
Zmiana widoku kolumn w tabelce w rozkładzie zajęć

Wsparcie dla konferencji organizowanych w CNTI


Wyświetlanie materiałów informacyjnych.

Wszystkie plakaty, które mają być wyświetlane na monitorach w CNTI proszę przygotować w formacie .jpg i rozdzielczości 1920×1080.

Nieprzyjmowane są pliki tworzone w programie PowerPoint!

W razie trudności ze stworzeniem plakatu, pomocy udziela Dział Nowych Mediów (telefon +48 32 257 7027, grafik@ue.katowice.pl).

Centrum Informatycznie nie wykonuje projektów graficznych.

Materiały proszę wysłać na adres cnti.konf@uekat.pl z informacją od kiedy i w jakiej kolejności mają być wyświetlane poszczególne pliki.

Centrum Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie wyświetlania materiałów.


Dostęp do sieci bezprzewodowej (WI-FI)

Możliwe jest uruchomienie dedykowanej sieci bezprzewodowej dla uczestników konferencji.
W tym celu należy na adres cnti.konf@uekat.pl wysłać informację o terminie i lokalizacji konferencji (numery pomieszczeń) oraz podać propozycję nazwy rozgłaszanej sieci wi-fi.
Zwrotnie na adres e-mail wysłana zostanie informacja o zasadach logowania (w tym hasło).


Rejestracja wideo i udostępnianie online.

Możliwe jest rejestrowanie wydarzeń odbywających się w Auli CNTI i udostępnianie ich “na żywo” w Internecie poprzez stronę www.tv.ue.katowice.pl.
Dobrą praktyką jest zebranie zgód od prelegentów na takie działanie (po stronie organizatora).

Zapotrzebowanie należy zgłaszać mailowo na adres cnti.konf@uekat.pl.


Wideokonferencje.

Budynek wyposażony jest w terminale wideokonferencyjne oraz oprogramowanie do organizacji wideokonferencji.
Zapotrzebowanie na takie usługi należy zgłaszać z wyprzedzeniem pozwalającym na przetestowanie możliwości połączenia.


Kontakt i pomoc.

Pomoc techniczną podczas trwania wydarzenia można uzyskać w pokoju 4/15 (poziom 4) oraz pod nr telefonów: 32 257 7650, 32 257 7685, 32 257 7691.

Kontakt mailowy poprzez adres cnti.konf@uekat.pl.

Miganie systemu Windows 10 na terminalach w budynku CNTI oraz salach 143A i 337A


 1. Należy wybrać kombinację klawiszy Ctrl+Alt+Del, gdy nie miga, wybieramy uruchom ponownie.
 2. Po tej czynności na terminalu pojawi się okno logowania, ale już z inną maszyną wirtualną, która jeśli nie jest zawieszona- nie miga.
 3. Jeśli sytuacja sie powtarza, należy wrócić do kroku pierwszego.

Samo wylogowanie użytkownika nie rozwiązuje problemu, ponieważ po ponownym zalogowaniu użytkownik otrzymuje tą samą zawieszoną maszynę, która naprawi się dopiero po wymuszonym restarcie.