Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

 • Wykłady

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja: E_w_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Wykład w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Wykład w Google Classroom

 • Ćwiczenia i laboratoria

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato
   Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Ćwiczenia w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Ćwiczenia w Google Classroom

   Utworzenie zajęć Laboratorium w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Laboratorium w Google Classroom

 • Seminarium

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora
  • Przykład
   Nazwa: Seminarium magisterskie
   Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS
   Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021.

   Utworzenie zajęć Seminarium w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Seminarium w Google Classroom

 • Wychowanie fizyczne

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Wychowanie fizyczne
   Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato
   (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl)
   Utworzenie zajęć Wychowanie Fizyczne w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Wychowanie Fizyczne w Google Classroom

 • Lektoraty

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Język angielski A1
   Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato
   Utworzenie zajęć Lektorat w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Lektorat w Google Classroom

 • Zajęcia prowadzone po angielsku

  • Nazwa: Strategic Management
  • Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer
  • gdzie cl – classes, l – lecture

 • Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu:

  • SI – stacjonarne pierwszego stopnia
  • SII – stacjonarne drugiego stopnia
  • NI – niestacjonarne pierwszego stopnia
  • NII – niestacjonarne drugiego stopnia
  • SIII – Szkoła Doktorska i studia doktoranckie

***
Uwaga!
Wyjątkowo w sytuacji gdy wykład i ćwiczenia/laboratoria prowadzone są dla jednej grupy przez tego samego prowadzącego, możliwe jest utworzenie jednych zajęć na platformie Google Classroom ze wskazaniem numery grupy, której zajęcia dotyczą, a z pominięciem identyfikacji rodzaju zajęć (wykładu/ćwiczeń/laboratoriów).
Na podstawie przykładów powyżej w sekcji powinny znaleźć się takie informacje: E_gc01_SI_20/21_lato


Modyfikacja nazw

Aby skorygować istniejące nazwy do wzoru powyżej, należy kliknąć w Ustawienia () oraz dokonać odpowiednich modyfikacji:

Opcja edycji danych w utworzonych zajęciach w google classroom
Opcja edycji danych w utworzonych zajęciach w google classroom

Edycja szczegółów zajęć
Edycja szczegółów zajęć


Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania – wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informacje, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie,
w tym:

 • program zajęć,
 • efekty uczenia się,
 • literatura,
 • z jakich programów będą korzystać studenci,
 • jaka jest preferowana forma kontaktu
 • informację na temat zaliczenia/egzaminu.

Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Następnie do każdych zajęć w sekcji Nauczyciel należy dodać adres e-mail przypisany do kierunku. Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj.

Zapraszanie uczestników do zajęć
Zapraszanie uczestników do zajęć

Zapraszanie nauczycieli do zajęć w classroom
Zapraszanie nauczycieli do zajęć w classroom

Ostatnim krokiem jest zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach. Dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. DKS_K-ce_20_z_SI_gc02@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich studentów z danej grupy do udziału w zajęciach).
Nazwa grupy (w przypadku pojedynczej grupy ćwiczeniowej) dostępna jest w planie zajęć, natomiast wszystkie adresy grup przypisane do każdych zajęć dostępne są w przygotowanym wykazie (kolumna I).

Zapraszanie studentów do zajęć w classroom
Zapraszanie studentów do zajęć w classroom

Lista utworzonych grup jest też dostępna pod tym adresem.
Dla poprawnego działania konieczne jest wpisanie całego adresu mailowego i wybranie go z listy.
W adresie zapraszanej grupy nie należy dopisywać specjalności! Nazwa grupy zawsze powinna się kończyć “_gcXY@edu.uekat.pl”.

Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?

Aby móc pobrać oceny wystawione w classroom, należy w wybranych zajęciach wejść do zakładki Oceny, a następnie kliknąć w nazwę wybranego zadania.
Pojawi się nowa tabelka z nazwiskami uczniów oraz ich ocenionymi pracami.

Z prawej strony należy kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy…. Otworzy się Arkusz Google zawierający wszystkie oceny studentów z każdego zadania. Arkusz można pobrać wybierając z głównego menu Plik/Pobierz/format

Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje:

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane).

Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja:

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x:
– przekreślona kamera – zablokowany dostęp do kamery,
– przekreślony mikrofon – zablokowany dostęp do mikrofonu,
-dwa ekrany – zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji,
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox

Spotkania Meet od A do Z

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, zalecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome!
Aby rozpocząć spotkanie Meet, należy być zalogowanym do konta w domenie uekat.pl! (Jedna przeglądarka – jedno konto!)


UWAGA! Została włączona opcja użycia własnego tła podczas spotkań w Google Meet.
Aby załączyć własne tło, należy podczas spotkania wybrać ikonę trzech kropek w dolnym prawym rogu, a następnie “Zmień tło“.
Ukażą się 4 ikony do wyboru, do wgrania własnego tła służy ikona z plusem.
Na podglądzie obraz będzie odwrócony, jednak uczestnicy spotkania tło będą widzieli poprawnie. Należy wgrywać grafikę prawidłową!
UWAGA! Zaleca się korzystanie z dedykowanej przeglądarki Google Chrome. W innych przeglądarkach funkcja może nie być dostępna!
Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online


Różnice pomiędzy rozpoczęciem spotkania na koncie prywatnym, a na koncie uczelnianym

Po wybraniu ikony spotkań Meet, otworzy się nowa strona z informacjami jak na poniższych obrazkach, w zależności od użytkowanego konta.
Rozpoczęcie spotkania na koncie prywatnym:

Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie prywatnym


Rozpoczęcie meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym
Rozpoczęcie spotkania meet na koncie uczelnianym


Link do spotkania meet stracił ważność

Jeżeli spotkanie meet zostało rozpoczęte przez aplikację Meet, każdy link będzie tracił ważność gdy okno przeglądarki z spotkaniem zostanie zamknięte przez ostatniego użytkownika tego spotkania.


Link do spotkania Meet stracił ważność
Link do spotkania Meet stracił ważność


Nie posiadam możliwości korzystania z dostępnych opcji przypisanych do licencji rozszerzonej Enterprise

Brak ikony dodatkowych opcji:

Ikona opcji dodatkowych w google meet
Ikona opcji dodatkowych w google meet

1. użytkownik nie posiada licencji Enterprise
2. organizatorem spotkania jest osoba bez licencji Enterprise

Ikona dodatkowych opcji jest, lecz brak możliwości zarządzania nią:

1. organizatorem spotkania jest inna osoba posiadająca licencję Enterprise

Przykład dodatkowej opcji
Przykład dodatkowej opcji “Podgrupy” dla licencji rozszerzonej w Google Meet


Nie posiadam uprawnień do wyświetlania prezentacji

Jeśli użytkownik używa przeglądarki Firefox, należy pozwolić przeglądarce na udostępnienie ekranu. To samo dotyczy dostępu do kamery oraz mikrofonu.

Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet
Zablokowana opcja udostępniania ekranu w Google Meet

Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet
Wybór ekranu do udostępnienia w Google Meet

Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox
Dostępne lub zablokowane opcje w przeglądarce Firefox


Nie posiadam opcji rozmycia lub zmiany tła ekranu

Przeglądarka Firefox nie posiada w/w opcji. Jeśli problem występuje na innych urządzeniach lub przeglądarkach, należy sprawdzić wymagania sprzętowe – poniżej minimalne wymagania dotyczące sprzętu:

 • 3 GB pamięci RAM,
 • procesor z co najmniej 4 rdzeniami,
 • procesor 1,6 GHz lub szybszy,
 • architektura ARM64.

urządzenie z Androidem w wersji P lub nowszej.


Podczas prezentacji, ekran zaczyna migać lub jest powiększony

Zarówno jak w przypadku problemów powyżej, należy korzystać z przeglądarki Google Chrome.


Brak możliwości dostępu do pokoi

Telefon z systemem Android z wersją kernela poniżej 4.10, powoduje błędy w dostępie do pokoi.Należy skorzystać z innego urządzenia!


Znane problemy z Google Meet
Rozwiązywanie problemów z Google Meet

Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!

Brak możliwości połączenia się do spotkania Meet przez link udostępniony w Classroom.

Mimo, że link do spotkania jest dostępny na zajęciach w Classroom, samo spotkanie będzie dostępne dopiero wtedy gdy pojawi się w nim nauczyciel.

Link do spotkania meet w Classroom
Link do spotkania meet w Classroom

Jeśli prowadzący zajęcia nie rozpoczął spotkania, student nie będzie mógł do niego dołączyć – pojawi się informacja jak na zdjęciach poniżej.

Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło
Spotkanie meet jeszcze się nie rozpoczęło.

Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację gmail
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet
Błąd połączenia przy otwarciu spotkania na telefonie komórkowym przez aplikację meet

Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX
Przeglądarka firefox “pyta” użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu – mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję “Udostępnij”.
Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie.

Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia kamera w przeglądarce Firefox

Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox
Wybór urządzenia mikrofon w przeglądarce Firefox

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania.

Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie.

Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen.

Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj.

Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia.

Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć.

Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania


Utworzone zajęcia można zaplanować w usłudze Kalendarz dla wszystkich uczestników.

W tym celu należy udać się do kalendarza Google, którego odnośnik znajduje się na stronie głównej zajęć w zakładce Zadania. Tworzenie spotkania odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni dzień miesiąca i utworzenie nowego spotkania. Należy zwrócić uwagę czy spotkanie jest przypisane do konkretnych zajęć (lista rozwijana znajduje się pod Dodaj przypomnienie).

Po ustawieniu wszystkich opcji – dni, godzin i powiadomień – należy zaprosić studentów należących do zajęć, w taki sam sposób jak zostali oni do nich zaproszeni – dzięki adresowi mailowym grupy.

Ważną opcją jest “zapraszanie innych” – musi zostać odznaczona!