Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu: Wykłady Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja: E_w_SI_20/21_lato Ćwiczenia i laboratoria Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Makroekonomia Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato Seminarium Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora Przykład Nazwa: Seminarium magisterskie Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021. Wychowanie fizyczne Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Wychowanie fizyczne Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl) Lektoraty Nazwa: nazwa przedmiotu Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr Przykład Nazwa: Język angielski A1 Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato Zajęcia prowadzone po angielsku Nazwa: Strategic Management Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer gdzie cl - classes, l - lecture Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu: SI - stacjonarne pierwszego stopnia SII - stacjonarne drugiego stopnia NI - niestacjonarne pierwszego...
Read More

Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?

Aby móc pobrać oceny wystawione w classroom, należy w wybranych zajęciach wejść do zakładki Oceny, a następnie kliknąć w nazwę wybranego zadania. Pojawi się nowa tabelka z nazwiskami uczniów oraz ich ocenionymi pracami. Z prawej strony należy kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy.... Otworzy się Arkusz Google zawierający wszystkie oceny studentów z każdego zadania. Arkusz można pobrać wybierając z głównego menu Plik/Pobierz/format...
Read More

Meet w przeglądarce Firefox

Korzystając z przeglądarki Firefox, podczas spotkania meet, należy zwrócić uwagę na dostępne lub zablokowane opcje: Z listy rozwijanej należy wybrać otwarte w tle okno do udostępnienia (okno nie może być zminimalizowane). Jeżeli podczas udostępniania prezentacji w Meet, pojawi się informacja: zostało zablokowane udostępnianie ekranu w przeglądarce! Aby odblokować dostęp, należy kliknąć na odpowiednią ikonę obok adresu strony i usunąć blokadę wybierając przycisk x: - przekreślona kamera - zablokowany dostęp do kamery, - przekreślony mikrofon - zablokowany dostęp do mikrofonu, -dwa ekrany - zablokowany dostęp do wyświetlania prezentacji, ...
Read More

Spotkania Meet od A do Z

Uwaga! Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów, zalecamy korzystać z przeglądarki Google Chrome! Aby rozpocząć spotkanie Meet, należy być zalogowanym do konta w domenie uekat.pl! (Jedna przeglądarka – jedno konto!) UWAGA! Została włączona opcja użycia własnego tła podczas spotkań w Google Meet. Aby załączyć własne tło, należy podczas spotkania wybrać ikonę trzech kropek w dolnym prawym rogu, a następnie "Zmień tło". Ukażą się 4 ikony do wyboru, do wgrania własnego tła służy ikona z plusem. Na podglądzie obraz będzie odwrócony, jednak uczestnicy spotkania tło będą widzieli poprawnie. Należy wgrywać grafikę prawidłową! UWAGA! Zaleca się korzystanie z dedykowanej przeglądarki Google Chrome. W innych przeglądarkach funkcja może nie być dostępna! Wirtualne ścianki wizerunkowe na spotkania online Różnice pomiędzy rozpoczęciem spotkania na koncie prywatnym, a na koncie uczelnianym Po wybraniu ikony spotkań Meet, otworzy się nowa strona z informacjami jak na poniższych obrazkach, w zależności od użytkowanego konta. Rozpoczęcie spotkania na koncie prywatnym: Rozpoczęcie meet na koncie uczelnianym Link do spotkania meet stracił ważność Jeżeli spotkanie meet zostało rozpoczęte przez aplikację Meet, każdy link...
Read More

Nie mogę połączyć się do spotkania w Google Meet!

Brak możliwości połączenia się do spotkania Meet przez link udostępniony w Classroom. Mimo, że link do spotkania jest dostępny na zajęciach w Classroom, samo spotkanie będzie dostępne dopiero wtedy gdy pojawi się w nim nauczyciel. Jeśli prowadzący zajęcia nie rozpoczął spotkania, student nie będzie mógł do niego dołączyć - pojawi się informacja jak na zdjęciach poniżej. ...
Read More

Udostępnianie kamery oraz mikrofonu w Google Meet

FIREFOX Przeglądarka firefox "pyta" użytkownika o udostępnienie wymaganego sprzętu - mikrofonu oraz kamery w usłudze Google Meet. Aby zezwolić przeglądarce na korzystanie z urządzeń, należy w wyskakującym okienku przy pod paskiem adresu, wybrać opcję "Udostępnij". Jeśli urządzeń jest więcej, z listy rozwijalnej należy wybrać odpowiednie urządzenie. ...
Read More

Kopiowanie, usuwanie oraz archiwizacja zajęć

Aby skopiować zajęcia, należy rozwinąć znak menu w lewym górnym rogu i wybrać zajęcia do skopiowania. Zajęcia ukażą się w postaci panelu blokowego. Z prawej strony nazwy zajęć należy wybrać znak menu w postaci trzech kropek i wybrać interesującą opcję – edycję, kopiowanie lub archiwizowanie. Wybierając kopię, należy dostosować ją do odpowiednich zajęć np. zmieniając nazwę grupy dedykowanej. Poszczególne opcje można edytować w późniejszych etapach pracując na dokładnej kopii powielonych zajęć. Skopiowane zajęcia będą w sobie zawierały wszystkie materiały, za wyjątkiem uczestników oraz ocen. Do zarchiwizowania służy dokładnie ten sam przycisk menu w postaci kropek z prawej strony nazwy nazwy zajęć i wybraniu opcji Archiwizuj. Aby dostać się ponownie do zajęć w postaci bloku, należy wybrać znak menu w postaci trzech kresek w lewym górnym rogu strony . Wszystkie zarchiwizowane zajęcia znajdują się w menu głównym pod opcją Zarchiwizowane zajęcia. Można je skopiować, przywrócić bądź całkowicie usunąć. ...
Read More

Kalendarz i zajęcia online – przykład rozwiązania

Utworzone zajęcia można zaplanować w usłudze Kalendarz dla wszystkich uczestników. W tym celu należy udać się do kalendarza Google, którego odnośnik znajduje się na stronie głównej zajęć w zakładce Zadania. Tworzenie spotkania odbywa się poprzez kliknięcie w odpowiedni dzień miesiąca i utworzenie nowego spotkania. Należy zwrócić uwagę czy spotkanie jest przypisane do konkretnych zajęć (lista rozwijana znajduje się pod Dodaj przypomnienie). Po ustawieniu wszystkich opcji - dni, godzin i powiadomień - należy zaprosić studentów należących do zajęć, w taki sam sposób jak zostali oni do nich zaproszeni - dzięki adresowi mailowym grupy. Ważną opcją jest “zapraszanie innych” - musi zostać odznaczona!...
Read More