Jak załączyć dodatkowy plik do wniosku w eDMS MAYAN?

UWAGA! Wszystkie dodane pliki dotyczą konkretnego wniosku. Jeśli istnieje konieczność załączenia dodatkowych plików podczas wypełniania wniosku o delegację służbową, należy: Wypełnić odpowiedni wniosek elektroniczny, Zalogować się do systemu eDMS MAYAN (Logowanie do eDMS MAYAN),  Odszukać odpowiedni wniosek o podróż służbową i kliknąć w jego nazwę, która oznaczona jest kolorem zielonym (UWAGA! Wnioski są wysyłane do systemu eDMS co kilka minut. Jeżeli wniosek nie jest widoczny, należy chwilę odczekać). Każdy wniosek o delegację w podróż służbową jest oznaczony tagiem Delegacje w kolorze różowym. W menu po prawej stronie wybrać opcję Pliki, W górnym prawym rogu wybrać czerwony przycisk z napisem Akcje, a następnie wybrać pole Prześlij nowy plik, W pierwszej kolejności należy z listy rozwijanej wybrać akcję Zachowaj. Nie twórz nowej wersji i zachowaj strony z obecnej wersji. W ramce Upuść pliki lub kliknij tutaj aby przesłać pliki należy odszukać na swoim komputerze odpowiedni dokument lub dokumenty oraz je załączyć do systemu. Dokumenty są dodane automatycznie, ręczny zapis nie jest wymagany. Aby...
Read More

Jak włączyć weryfikację dwuetapową?

Należy zalogować się do konta w domenie uekat.pl lub edu.uekat.pl. Wybrać z listy wszystkich aplikacji znajdujących się w prawym górnym roku Konto lub Zarządzaj kontem Google. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Bezpieczeństwo z menu po lewej stronie. Weryfikacja dwuetapowa oraz informacja o jej włączeniu znajduje się w polu Sposób logowania się w Google. Aby włączyć weryfikację dwuetapową, wystarczy kliknąć w nazwę opcji i postępować wg podanych kroków po wybraniu przycisku Rozpocznij. ...
Read More

Eksport grup zajęciowych do pliku Excel z Portalu Usług Informatycznych – dla Nauczycieli

Każdy prowadzący zajęcia może sprawdzić grupy zajęciowe i wyeksportować listę studentów do pliku Excel. W tym celu należy na stronie głównej PUI (Portalu Usług Informatycznych) wybrać kafelek Grupy zajęciowe i zalogować się kontem @uekat.pl. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się sortowana i filtrowana lista grup zajęciowych przypisanych do danego prowadzącego zajęcia. Zawiera ona informację o nazwie przedmiotu, kodzie, rodzaju zajęć, numerze grupy i liczbie studentów. (Kliknij w obrazek, aby powiększyć) (Kliknij w obrazek, aby powiększyć) Przycisk Excel, znajdujący się z prawej strony grup zajęciowych dla poszczególnych przedmiotów, pozwala wygenerować do pliku podstawowe dane studentów (w tym adres e-mail) dla każdej z dostępnych grup. (Kliknij w obrazek, aby powiększyć) ...
Read More

Jak pobrać i zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google?

Aby pobrać plan zajęć należy zalogować się do portalu usług informatycznych wybierając kafelek Plan zajęć I rok. Po zalogowaniu ukaże się aktualny plan zajęć w formie sortowanej i filtrowanej tabeli. Strona z planem zajęć zawiera wyszukiwarkę dzięki której można odnaleźć konkretny przedmiot lub prowadzącego zajęcia. Dostępna jest również opcja filtrowania po kodzie grupy, sali czy dniu i godzinie. Dodatkowo po kliknięciu na przycisk kodu grupy, można zobaczyć szczegóły. Aby zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google należy wybrać przycisk Kalendarz Google znajdujący się po prawej stronie wyszukiwarki. Synchronizacja danych z kalendarzem trwa kilka minut i nie zostaje przerwana nawet po zamknięciu przeglądarki. Jeżeli plan zajęć został zaktualizowany w dziekanacie, należy zsynchronizować kalendarz ponownie. W tym celu, na stronie z planem zajęć, należy wybrać przycisk Kalendarz Google, tak jak w punkcie 4. Plan zajęć można również wyeksportować do pliku Excel. W tym celu należy wybrać przycisk Excel znajdujący się po prawej stronie wyszukiwarki. W przypadku zmian w planie, wprowadzonych przez dziekanat, plik...
Read More

Portal Usług Informatycznych

Dla pracowników i studentów został uruchomiony Portal usług informatycznych, w którym obecnie można uzyskać: dostęp do systemów USOSweb oraz Wirtualnea Uczelnia Plany zajęć dostęp do systemu eDMS MAYAN dostęp do platformy e-learningowej Moodle licencje na oprogramowanie udostępnione do celów dydaktycznych, instalowane na komputerach prywatnych. Aby zalogować się do portalu, należy skorzystać z adresu mailowego w domenie uekat.pl (Kliknij w obrazek, aby powiększyć) Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej w usłudze Google Workspace? Jak pobrać i zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google? Eksport grup zajęciowych do pliku Excel z Portalu Usług Informatycznych – dla Nauczycieli ...
Read More

Logowanie do eDMS MAYAN

Logowanie do systemu eDMS MAYAN Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy: Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np. login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko - Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak) hasło: hasło dostępu do w/w konta Co zrobić jeśli nie posiadam hasła do konta domenowego? Aby ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN należy kliknąć w link Zapomniałeś(-łaś) hasła? i zalogować się kontem pocztowym w domenie uekat.pl do portalu usług informatycznych(Portal usług informatycznych). Po zalogowaniu nalezy ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN. ...
Read More

Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego

Aby założyć konto domenowe/odzyskać hasło dostępu do konta domenowego należy zalogować się do portalu usług informatycznych i ustawić hasło lub skontaktować się z Administratorami Biura Wsparcia Informatycznego: Sebastian Tatuś - sebastian.tatus@ue.katowice.pl, wew. 7691 Krzysztof Kica - krzysztof.kica@ue.katowice.pl, wew. 7685 Tomasz Hyski - tomasz.hyski@ue.katowice.pl, wew. 7706 ...
Read More

Wypełnianie wniosków przez pracowników

Aby móc wypełnić wniosek elektroniczny należy: Wejść na stronę Biura Zarządzania Kadrami, a następnie wybrać w menu Dokumenty i druki do pobrania. Rozwinąć zakładkę Urlopy i wybrać przycisk Wyślij wniosek online w odpowiednim dokumencie urlopowym Zalogować się na konto mailowe w domenie uekat.pl W zależności od rodzaju pracownika, wybrać swoją jednostkę organizacyjną/wydział/katedrę, a następnie swojego przełożonego. Wypełnić resztę pól formularza i wysłać wniosek Automatycznie zostanie wysłana wiadomość o wypełnieniu wniosku, która nie jest wnioskiem rozpatrzonym. Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, pracownik otrzyma osobną wiadomość mailową....
Read More

Korzystanie z systemu eDMS MAYAN

Logowanie do eDMS MAYAN Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego UWAGA! Kliknięcie w danych obrazek spowoduje pokazanie go w pełnym rozmiarze. Na potrzeby instrukcji, wykorzystane zostały testowe konta użytkowników: Przełożony - bezpośredni przełożony pracownika składającego dokument Dostęp do filmów możliwy po zalogowaniu do konta uekat.pl! Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy: Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np. login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko - Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak) hasło: hasło dostępu do w/w konta Wprowadzenie do systemu eDMS MAYAN - film instruktażowy Opcje pozwalające wyszukiwać dokumenty znajdują się w menu po lewej stronie. Pole Indeksy pozwoliło posegregować dokumenty wg ustalonych wartości Na zdjęciu poniżej zostało pokazane jakie obecnie indeksy istnieją w systemie: Każdy z tych indeksów ma pola podrzędne dzięki czemu dokumenty są posegregowane w określony sposób (dokumenty pogrupowane wg stanu dla danego obiegu). Na przykład indeks Data utworzenia rozwija się na kolejne poziomy...
Read More