Jak włączyć weryfikację dwuetapową?

 1. Należy zalogować się do konta w domenie uekat.pl lub edu.uekat.pl.
 2. Wybrać z listy wszystkich aplikacji znajdujących się w prawym górnym roku Konto lub Zarządzaj kontem Google.
 3. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji Bezpieczeństwo z menu po lewej stronie. Weryfikacja dwuetapowa oraz informacja o jej włączeniu znajduje się w polu Sposób logowania się w Google.
  Opcja Bezpieczeństwo na koncie Google
  Pole Bezpieczeństwo

  Informacja o stanie weryfikacji dwuetapowej
  Włączenie weryfikacji dwuetapowej
 4. Aby włączyć weryfikację dwuetapową, wystarczy kliknąć w nazwę opcji i postępować wg podanych kroków po wybraniu przycisku Rozpocznij.

  Przycisk Rozpocznij do włączenia weryfikacji dwuetapowej
  Rozpocznij włączenie weryfikacji dwuetapowej

Eksport grup zajęciowych do pliku Excel z Portalu Usług Informatycznych – dla Nauczycieli

Każdy prowadzący zajęcia może sprawdzić grupy zajęciowe i wyeksportować listę studentów do pliku Excel. W tym celu należy na stronie głównej PUI (Portalu Usług Informatycznych) wybrać kafelek Grupy zajęciowe i zalogować się kontem @uekat.pl. Po poprawnym zalogowaniu pojawi się sortowana i filtrowana lista grup zajęciowych przypisanych do danego prowadzącego zajęcia. Zawiera ona informację o nazwie przedmiotu, kodzie, rodzaju zajęć, numerze grupy i liczbie studentów.

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Oznaczone czerwonymi ramkami opcje dla studentów oraz pracowników
Wybór grup zajęciowych dla prowadzących zajęcia

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Sortowana i filtrowana lista zajęć
Lista grup zajęciowych wybranego prowadzącego

Przycisk Excel, znajdujący się z prawej strony grup zajęciowych dla poszczególnych przedmiotów, pozwala wygenerować do pliku podstawowe dane studentów (w tym adres e-mail) dla każdej z dostępnych grup.

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Oznaczony czerwoną ramką przycisk Excel
Pobieranie podstawowych danych studentów danej grupy

Jak pobrać i zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google?

 1. Aby pobrać plan zajęć należy zalogować się do portalu usług informatycznych wybierając kafelek Plan zajęć I rok.
 2. Po zalogowaniu ukaże się aktualny plan zajęć w formie sortowanej i filtrowanej tabeli.

  Przykładowy plan zajęć w postaci tabeli
  Przykładowy plan zajęć dla I roku.
 3. Strona z planem zajęć zawiera wyszukiwarkę dzięki której można odnaleźć konkretny przedmiot lub prowadzącego zajęcia. Dostępna jest również opcja filtrowania po kodzie grupy, sali czy dniu i godzinie. Dodatkowo po kliknięciu na przycisk kodu grupy, można zobaczyć szczegóły.
  Wyszukiwanie wybranych zajęć na stronie z planem zajęć.

  Szczegóły zajęć
 4. Aby zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google należy wybrać przycisk Kalendarz Google znajdujący się po prawej stronie wyszukiwarki. Synchronizacja danych z kalendarzem trwa kilka minut i nie zostaje przerwana nawet po zamknięciu przeglądarki.
  Oznaczony czerwoną ramką przycisk do synchronizacji danych z kalendarzem google
  Synchronizacja planu zajęć z kalendarzem google

  Komunikat o trwającej synchronizacj
  Komunikat informujący o synchronizacji danych z kalendarzem google
 5. Jeżeli plan zajęć został zaktualizowany w dziekanacie, należy zsynchronizować kalendarz ponownie. W tym celu, na stronie z planem zajęć, należy wybrać przycisk Kalendarz Google, tak jak w punkcie 4.
 6. Plan zajęć można również wyeksportować do pliku Excel. W tym celu należy wybrać przycisk Excel znajdujący się po prawej stronie wyszukiwarki.
  Oznaczony czerwoną ramką przycisk do eksportu planu zajęć do pliku excel
  Pobieranie aktualnego planu zajęć do pliku excel

  W przypadku zmian w planie, wprowadzonych przez dziekanat, plik Excel należy wyeksportować ponownie.

Kalendarz google z planem zajęć
Przykładowy plan zajęć w kalendarzu google

Portal Usług Informatycznych

Dla pracowników i studentów został uruchomiony Portal usług informatycznych, w którym obecnie można uzyskać:

 • dostęp do systemów USOSweb oraz Wirtualnea Uczelnia
 • Plany zajęć
 • dostęp do systemu eDMS MAYAN
 • dostęp do platformy e-learningowej Moodle
 • licencje na oprogramowanie udostępnione do celów dydaktycznych, instalowane na komputerach prywatnych.

Aby zalogować się do portalu, należy skorzystać z adresu mailowego w domenie uekat.pl

(Kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Kafelki na portalu usług informatycznych
Strona główna Portalu Usług Informatycznych

Jak zalogować się pierwszy raz do poczty uczelnianej w usłudze Google Workspace?

Jak pobrać i zsynchronizować plan zajęć z kalendarzem Google?

Eksport grup zajęciowych do pliku Excel z Portalu Usług Informatycznych – dla Nauczycieli

Logowanie do eDMS MAYAN

Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy:

 1. Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl
 2. Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np.
  • login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko – Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak)
  • hasło: hasło dostępu do w/w konta

  Logowanie do systemu eDMS MAYAN
  Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Co zrobić jeśli nie posiadam hasła do konta domenowego?

Aby ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN należy kliknąć w link Zapomniałeś(-łaś) hasła? i zalogować się kontem pocztowym w domenie uekat.pl do portalu usług informatycznych(Portal usług informatycznych). Po zalogowaniu nalezy ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN.

Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego

Aby założyć konto domenowe/odzyskać hasło dostępu do konta domenowego należy zalogować się do portalu usług informatycznych i ustawić hasło lub skontaktować się z Administratorami Biura Wsparcia Informatycznego:

 1. Sebastian Tatuś – sebastian.tatus@ue.katowice.pl, wew. 7691
 2. Krzysztof Kica – krzysztof.kica@ue.katowice.pl, wew. 7685
 3. Tomasz Hyski – tomasz.hyski@ue.katowice.pl, wew. 7706

Wypełnianie wniosków przez pracowników

Aby móc wypełnić wniosek elektroniczny należy:

 1. Wejść na stronę Biura Zarządzania Kadrami, a następnie wybrać w menu Dokumenty i druki do pobrania.
 2. Rozwinąć zakładkę Urlopy i wybrać przycisk Wyślij wniosek online w odpowiednim dokumencie urlopowym
 3. Zalogować się na konto mailowe w domenie uekat.pl
 4. W zależności od rodzaju pracownika, wybrać swoją jednostkę organizacyjną/wydział/katedrę, a następnie swojego przełożonego.
 5. Wypełnić resztę pól formularza i wysłać wniosek
 6. Automatycznie zostanie wysłana wiadomość o wypełnieniu wniosku, która nie jest wnioskiem rozpatrzonym.

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, pracownik otrzyma osobną wiadomość mailową.

Korzystanie z systemu eDMS MAYAN

Logowanie do eDMS MAYAN
Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego


UWAGA! Kliknięcie w danych obrazek spowoduje pokazanie go w pełnym rozmiarze.


Na potrzeby instrukcji, wykorzystane zostały testowe konta użytkowników:

 • Przełożony – bezpośredni przełożony pracownika składającego dokument

Dostęp do filmów możliwy po zalogowaniu do konta uekat.pl!


Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy:

 1. Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl
 2. Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np.
  • login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko – Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak)
  • hasło: hasło dostępu do w/w konta

  Logowanie do systemu MAYAN
 3. Wprowadzenie do systemu eDMS MAYAN – film instruktażowy

 4. Opcje pozwalające wyszukiwać dokumenty znajdują się w menu po lewej stronie.
  Menu systemu MAYAN
 5. Pole Indeksy pozwoliło posegregować dokumenty wg ustalonych wartości
  Pole Indeksy w menu

  Na zdjęciu poniżej zostało pokazane jakie obecnie indeksy istnieją w systemie:
  Utworzone indeksy w systemie MAYAN

  Każdy z tych indeksów ma pola podrzędne dzięki czemu dokumenty są posegregowane w określony sposób (dokumenty pogrupowane wg stanu dla danego obiegu). Na przykład indeks Data utworzenia rozwija się na kolejne poziomy – rok, a następnie miesiąc oraz dzień

  Rozwinięty na poziomy indeks Data utworzenia

  Wchodząc w konkretny dzień w danym miesiącu, w danym roku, pojawią się złożone lub obsłużone dokumenty.
 6. Jednym z indeksów jest Dokumenty do obsłużenia, które po wybraniu pokaże pola podrzędne dla określonej grupy pracowników oraz na jakim etapie dokument został obsłużony.
  Indeks Dokumenty do obsłużenia

  Na zdjęciu powyżej pokazane zostały grupy dokumentów oraz ile dokumentów oczekuje na obsłużenie w danej grupie np.

  • Wniosek urlopowy – administracja => Akceptowany przez Przełożonego ma 2 dokumenty co oznacza, że dwa dokumenty pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oczekują na zatwierdzenie bądź odrzucenie przez przełożonego jednostki.
  • Wniosek urlopowy – administracja => Wniosek odrzucony również ma dwa dokumenty co oznacza, że dwa wnioski pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zostały odrzucone.
  • Wniosek urlopowy – administracja => Wniosek zaakceptowany i zarejestrowany ma 10 dokumentów co oznacza, że 10 wniosków o urlop pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostało zaakceptowanych i zarejestrowanych w systemie.
 7. Kolejną opcją wyszukiwania dokumentów jest pole Obiegi dokumentów
  Pole w menu Obiegi dokumentów

  Po wybraniu w/w pola pojawią się etykiety określające typ wniosku oraz rodzaj pracownika. Obecnie system przyjmuje wnioski urlopowe
  Obiegi dokumentów – rodzaje wniosków

  Jak zostało pokazane na obrazku powyżej, grupa Wnioski urlopowe – administracja zawiera 15 dokumentów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na tym etapie jeszcze nie wiadomo czy wnioski zostały już w jakiś sposób obsłużone. Aby się tego dowiedzieć należy wybrać przycisk Aspekty, a następnie Stany
  Przejście do podglądu stanów dokumentów
 8. Pojawią się kolejne kroki dla danego obiegu. Obiegiem dokumentu nazywamy kroki przetwarzania dokumentu przez odpowiednie organy np.
   Poniższy obieg dokumentu przedstawia zaakceptowanie wniosku przez wszystkie organy, na przykładzie pracownika Centrum Informatycznego

  1. Pracownik składa wniosek u swojego Przełożonego (do Dyrektora CI)
  2. Przełożony (dyrektor CI) akceptuje wniosek pracownika i składa go w Biurze Zarządzania Kadrami do weryfikacji
  3. Jeśli Biuro Zarządzania Kardami nie doszukało się błędów, składają wniosek u Kanclerza
  4. Jeśli Kanclerz zaakceptuje wniosek, składa go ponownie w Biurze Zarządzania Kadrami
  5. Biuro Zarządzania Kadrami zatwierdza i rejestruje wniosek pracownika dzięki czemu automatycznie wysyłana jest do niego wiadomość o zaakceptowaniu wniosku
  Obieg dokumentów dla pracowników administracyjnych
  Przykładowy obieg dokumentów

  Obieg dokumentu – wniosek urlopowy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

  Na obrazku powyżej zostały przedstawione kolejne kroki obiegu oraz ile dokumentów oczekuje na rozpatrzenie w danym organie. Można zauważyć, że Przełożony/Przełożeni mają do rozpatrzenia 2 dokumenty, Biuro Zarządzania Kadrami ma do zweryfikowania 1 dokument (który został już zaakceptowany przez przełożonego), 2 dokumenty zostały na pewnym etapie całkowicie odrzucone oraz 10 dokumentów zostało w pełni zaakceptowanych.
 9. Obok ilości dokumentów znajduje się przycisk, który pozwoli podejrzeć jaki dokument oczekuje/został zatwierdzony lub odrzucony.
  Podgląd szczegółowy

 10. Po wybraniu w/w przycisku, pokażą się złożone dokumenty. Aby móc poznać więcej informacji na temat wybranego dokumentu, należy kliknąć w jego nazwę
  Podgląd dokumentu

  Dzięki temu otworzy się cały dokument, który można zweryfikować oraz po prawej stronie pokaże się nowe menu, które dotyczy tylko obecnie wyświetlanego dokumentu.
  Menu dotyczące wyświetlanego dokumentu

  Jako, że dokument jest w trybie podglądu, automatycznie zaznaczona jest opcja Podgląd.
 11. Z pozycji powyższego menu można operować na dokumencie. W tym celu należy wybrać pole Obiegi dokumentów
  Wybór pola Obieg dokumentu
 12. Aby móc przekazać dokument dalej, należy wybrać przycisk Przejście
  Przejście do kolejnego etapu operacji na dokumencie

  Na potrzeby instrukcji, na zdjęciu poniżej zostały pokazane opcje, które może wybrać Przełożony pracownika składającego wniosek. Jak można zauważyć, Przełożony ma możliwość wniosek przekazać dalej do Weryfikacji lub odrzucić (tak jak zostało to opisane w punktach w polu numer 5)
  Pola wyboru Przełożonego
 13. Obok pola Przejścia jest również dostępne pole Szczegóły. Po jego wybraniu, ukażą się kroki które zostały wykonane oraz komentarze (które podczas wykonywania przejścia, nie są wymagane).
  Przycisk do podglądu szczegółów

  Na obrazku poniżej zostało pokazane co wyświetli się po wybraniu przycisku Szczegóły. Znajdują się tutaj poszczególne kroki, które zostały wykonane – od dołu do góry.
  Szczegóły przejść wybranego dokumentu
 14. Innym typem wyszuikiwania dokumentów jest wyszukiwanie zaawansowane, co zostało objaśnione w filmie poniżej

Opcje oraz wyszukiwanie dokumentów – film instruktażony

Aktualizacja aplikacji Microsoft Store

Podczas wyszukiwania aplikacji w sklepie Microsoft, może dość do sytuacji, że aplikacja nie jest dostępna.

Brak wybranego produktu w Microsoft Store

W tej sytuacji zależy zresetować aplikację sklepu microsoft.

 1. Należy wyszukać aplikację sklepu Microsoft w aplikacjach systemu, wpisując store w polu do wyszukiwania. Jeśli aplikacja zostanie znaleziona, należy wybrać opcję Ustawienia aplikacji.
 2. Wyszukiwanie aplikacji Microsoft Store
 3. Pojawi się nowe okno, które zawiera dostępne informacje na temat aplikacji.
 4. Przesuwając pasek w dół, pojawi się pole Resetowanie. Aby naprawić aplikację, należy wybrać przycisk “Resetuj”.
 5. Przycisk do resetu aplikacji Microsoft Store
 6. Po ponownym włączeniu aplikacji Microsoft Store, w polu wyszukiwania, należy wpisać nazwę aplikacji potrzebną do zainstalowania i wybrać ją z listy. Informacja o braku produktu nie powinna się już pojawiać.
 7. Wyszukiwanie aplikacji w sklepie Microsoft