Logowanie do eDMS MAYAN

Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy:

 1. Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl
 2. Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np.
  • login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko – Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak)
  • hasło: hasło dostępu do w/w konta

  Logowanie do systemu eDMS MAYAN
  Logowanie do systemu eDMS MAYAN

Co zrobić jeśli nie posiadam hasła do konta domenowego?

Aby ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN należy kliknąć w link Zapomniałeś(-łaś) hasła? i zalogować się kontem pocztowym w domenie uekat.pl do portalu usług informatycznych(Portal usług informatycznych). Po zalogowaniu nalezy ustawić hasło dostępu do systemu eDMS MAYAN.

Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego

Aby założyć konto domenowe/odzyskać hasło dostępu do konta domenowego należy zalogować się do portalu usług informatycznych i ustawić hasło lub skontaktować się z Administratorami Biura Wsparcia Informatycznego:

 1. Sebastian Tatuś – sebastian.tatus@ue.katowice.pl, wew. 7691
 2. Krzysztof Kica – krzysztof.kica@ue.katowice.pl, wew. 7685
 3. Tomasz Hyski – tomasz.hyski@ue.katowice.pl, wew. 7706

Wypełnianie wniosków przez pracowników

Aby móc wypełnić wniosek elektroniczny należy:

 1. Wejść na stronę Biura Zarządzania Kadrami, a następnie wybrać w menu Dokumenty i druki do pobrania.
 2. Rozwinąć zakładkę Urlopy i wybrać przycisk Wyślij wniosek online w odpowiednim dokumencie urlopowym
 3. Zalogować się na konto mailowe w domenie uekat.pl
 4. W zależności od rodzaju pracownika, wybrać swoją jednostkę organizacyjną/wydział/katedrę, a następnie swojego przełożonego.
 5. Wypełnić resztę pól formularza i wysłać wniosek
 6. Automatycznie zostanie wysłana wiadomość o wypełnieniu wniosku, która nie jest wnioskiem rozpatrzonym.

Jeżeli wniosek zostanie zaakceptowany lub odrzucony, pracownik otrzyma osobną wiadomość mailową.

Korzystanie z systemu eDMS MAYAN

Logowanie do eDMS MAYAN
Założenie oraz odzyskanie hasła do konta domenowego


UWAGA! Kliknięcie w danych obrazek spowoduje pokazanie go w pełnym rozmiarze.


Na potrzeby instrukcji, wykorzystane zostały testowe konta użytkowników:

 • Przełożony – bezpośredni przełożony pracownika składającego dokument

Dostęp do filmów możliwy po zalogowaniu do konta uekat.pl!


Aby zalogować się do systemu eDMS MAYAN (elektroniczny obieg dokumentów) należy:

 1. Wejść na stronę https://doc.ue.katowice.pl
 2. Wpisać dane logowania jak do konta domenowego np.
  • login: jakowalski (tj. dwie pierwsze litery imienia oraz nazwisko – Jan Kowalski) lub annowak (od Anna Nowak)
  • hasło: hasło dostępu do w/w konta

  Logowanie do systemu MAYAN
 3. Wprowadzenie do systemu eDMS MAYAN – film instruktażowy

 4. Opcje pozwalające wyszukiwać dokumenty znajdują się w menu po lewej stronie.
  Menu systemu MAYAN
 5. Pole Indeksy pozwoliło posegregować dokumenty wg ustalonych wartości
  Pole Indeksy w menu

  Na zdjęciu poniżej zostało pokazane jakie obecnie indeksy istnieją w systemie:
  Utworzone indeksy w systemie MAYAN

  Każdy z tych indeksów ma pola podrzędne dzięki czemu dokumenty są posegregowane w określony sposób (dokumenty pogrupowane wg stanu dla danego obiegu). Na przykład indeks Data utworzenia rozwija się na kolejne poziomy – rok, a następnie miesiąc oraz dzień

  Rozwinięty na poziomy indeks Data utworzenia

  Wchodząc w konkretny dzień w danym miesiącu, w danym roku, pojawią się złożone lub obsłużone dokumenty.
 6. Jednym z indeksów jest Dokumenty do obsłużenia, które po wybraniu pokaże pola podrzędne dla określonej grupy pracowników oraz na jakim etapie dokument został obsłużony.
  Indeks Dokumenty do obsłużenia

  Na zdjęciu powyżej pokazane zostały grupy dokumentów oraz ile dokumentów oczekuje na obsłużenie w danej grupie np.

  • Wniosek urlopowy – administracja => Akceptowany przez Przełożonego ma 2 dokumenty co oznacza, że dwa dokumenty pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oczekują na zatwierdzenie bądź odrzucenie przez przełożonego jednostki.
  • Wniosek urlopowy – administracja => Wniosek odrzucony również ma dwa dokumenty co oznacza, że dwa wnioski pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, zostały odrzucone.
  • Wniosek urlopowy – administracja => Wniosek zaakceptowany i zarejestrowany ma 10 dokumentów co oznacza, że 10 wniosków o urlop pracownika/pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostało zaakceptowanych i zarejestrowanych w systemie.
 7. Kolejną opcją wyszukiwania dokumentów jest pole Obiegi dokumentów
  Pole w menu Obiegi dokumentów

  Po wybraniu w/w pola pojawią się etykiety określające typ wniosku oraz rodzaj pracownika. Obecnie system przyjmuje wnioski urlopowe
  Obiegi dokumentów – rodzaje wniosków

  Jak zostało pokazane na obrazku powyżej, grupa Wnioski urlopowe – administracja zawiera 15 dokumentów pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Na tym etapie jeszcze nie wiadomo czy wnioski zostały już w jakiś sposób obsłużone. Aby się tego dowiedzieć należy wybrać przycisk Aspekty, a następnie Stany
  Przejście do podglądu stanów dokumentów
 8. Pojawią się kolejne kroki dla danego obiegu. Obiegiem dokumentu nazywamy kroki przetwarzania dokumentu przez odpowiednie organy np.
   Poniższy obieg dokumentu przedstawia zaakceptowanie wniosku przez wszystkie organy, na przykładzie pracownika Centrum Informatycznego

  1. Pracownik składa wniosek u swojego Przełożonego (do Dyrektora CI)
  2. Przełożony (dyrektor CI) akceptuje wniosek pracownika i składa go w Biurze Zarządzania Kadrami do weryfikacji
  3. Jeśli Biuro Zarządzania Kardami nie doszukało się błędów, składają wniosek u Kanclerza
  4. Jeśli Kanclerz zaakceptuje wniosek, składa go ponownie w Biurze Zarządzania Kadrami
  5. Biuro Zarządzania Kadrami zatwierdza i rejestruje wniosek pracownika dzięki czemu automatycznie wysyłana jest do niego wiadomość o zaakceptowaniu wniosku
  Obieg dokumentów dla pracowników administracyjnych
  Przykładowy obieg dokumentów

  Obieg dokumentu – wniosek urlopowy pracownika niebędącego nauczycielem akademickim

  Na obrazku powyżej zostały przedstawione kolejne kroki obiegu oraz ile dokumentów oczekuje na rozpatrzenie w danym organie. Można zauważyć, że Przełożony/Przełożeni mają do rozpatrzenia 2 dokumenty, Biuro Zarządzania Kadrami ma do zweryfikowania 1 dokument (który został już zaakceptowany przez przełożonego), 2 dokumenty zostały na pewnym etapie całkowicie odrzucone oraz 10 dokumentów zostało w pełni zaakceptowanych.
 9. Obok ilości dokumentów znajduje się przycisk, który pozwoli podejrzeć jaki dokument oczekuje/został zatwierdzony lub odrzucony.
  Podgląd szczegółowy

 10. Po wybraniu w/w przycisku, pokażą się złożone dokumenty. Aby móc poznać więcej informacji na temat wybranego dokumentu, należy kliknąć w jego nazwę
  Podgląd dokumentu

  Dzięki temu otworzy się cały dokument, który można zweryfikować oraz po prawej stronie pokaże się nowe menu, które dotyczy tylko obecnie wyświetlanego dokumentu.
  Menu dotyczące wyświetlanego dokumentu

  Jako, że dokument jest w trybie podglądu, automatycznie zaznaczona jest opcja Podgląd.
 11. Z pozycji powyższego menu można operować na dokumencie. W tym celu należy wybrać pole Obiegi dokumentów
  Wybór pola Obieg dokumentu
 12. Aby móc przekazać dokument dalej, należy wybrać przycisk Przejście
  Przejście do kolejnego etapu operacji na dokumencie

  Na potrzeby instrukcji, na zdjęciu poniżej zostały pokazane opcje, które może wybrać Przełożony pracownika składającego wniosek. Jak można zauważyć, Przełożony ma możliwość wniosek przekazać dalej do Weryfikacji lub odrzucić (tak jak zostało to opisane w punktach w polu numer 5)
  Pola wyboru Przełożonego
 13. Obok pola Przejścia jest również dostępne pole Szczegóły. Po jego wybraniu, ukażą się kroki które zostały wykonane oraz komentarze (które podczas wykonywania przejścia, nie są wymagane).
  Przycisk do podglądu szczegółów

  Na obrazku poniżej zostało pokazane co wyświetli się po wybraniu przycisku Szczegóły. Znajdują się tutaj poszczególne kroki, które zostały wykonane – od dołu do góry.
  Szczegóły przejść wybranego dokumentu
 14. Innym typem wyszuikiwania dokumentów jest wyszukiwanie zaawansowane, co zostało objaśnione w filmie poniżej

Opcje oraz wyszukiwanie dokumentów – film instruktażony

Aktualizacja aplikacji Microsoft Store

Podczas wyszukiwania aplikacji w sklepie Microsoft, może dość do sytuacji, że aplikacja nie jest dostępna.

Brak wybranego produktu w Microsoft Store

W tej sytuacji zależy zresetować aplikację sklepu microsoft.

 1. Należy wyszukać aplikację sklepu Microsoft w aplikacjach systemu, wpisując store w polu do wyszukiwania. Jeśli aplikacja zostanie znaleziona, należy wybrać opcję Ustawienia aplikacji.
 2. Wyszukiwanie aplikacji Microsoft Store
 3. Pojawi się nowe okno, które zawiera dostępne informacje na temat aplikacji.
 4. Przesuwając pasek w dół, pojawi się pole Resetowanie. Aby naprawić aplikację, należy wybrać przycisk “Resetuj”.
 5. Przycisk do resetu aplikacji Microsoft Store
 6. Po ponownym włączeniu aplikacji Microsoft Store, w polu wyszukiwania, należy wpisać nazwę aplikacji potrzebną do zainstalowania i wybrać ją z listy. Informacja o braku produktu nie powinna się już pojawiać.
 7. Wyszukiwanie aplikacji w sklepie Microsoft

Aplikacja mPracownik dla systemu Windows 11

Microsoft Windows. Pobieranie i instalacja aplikacji – tylko dla Windows 11!

 1. W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik.
 2. Podczas otwierania sklepu Microsoft Store, może pojawić się komunikat w przeglądarce jak na zdjęciu poniżej. Należy wybrać przycisk “Otwórz Microsoft Store”.

  Otwieranie aplikacji Microsoft Store

  Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE.
  Na nowo otwartej stronie bądź w aplikacji Microsoft Store należy wcisnąć klawisz Pobierz.
  Strona z plikiem aplikacji mPracownik do pobrania

 3. Po pobraniu aplikacji, instalacja rozpocznie się automatycznie.
 4. Pobieranie aplikacji mPracownik

  Po zakończeniu instalacji, aplikację można otworzyć.

  Przycisk otwoerania aplikacji mPracownik

 5. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj.
 6. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji.

  Wyłączenie ustawień zapamiętywania danych logowania

 7. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać:
  Rejestracja nowego użytkownika

  • Uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl
  • WŁASNE hasło do systemu mPracownik wpisać dwa razy
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl

  Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce. Wyświetlony zostanie komunikat Użytkownik pomyślnie aktywowany.

 8. UWAGA! Zmiana hasła jest możliwa tylko przez opcję Odzyskaj hasło!!

 9. Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące pracownika, między innymi dane o urlopach. Aby pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty płacowe. Pośród dokumentów będzie widnieć zakładka PIT.
 10. Informacje pracownicze w aplikacji mPracownik

  Dokumenty pracownicze w aplikacji mPracownik – zakładka PIT

 11. Po wybraniu zakładki PIT, nalezy potwierdzić odbiór deklaracji aby móc pobrac dokument. Do pobrania służy niebieski klawisz widniejący na dokumencie.
 12. Przycisk pobierz
 13. Otwarte zostanie okno z dostępnymi opcjami eksportu dokumentu. Aby zapisać plik w formie pliku pdf, konieczne jest użycie dodatkowej aplikacji. W tym celu w otwartym oknie wybieramy opcję Pobierz aplikacje ze sklepu Store
 14. Przycisk przenoszący do aplikacji Microsoft Store

  Aplikacja Schowek w Store

 15. Z wyświetlonej listy nalezy wybrać aplikację Schowekz a następnie kolejno przyciski PobierzZainstaluj. Tak jak podczas instalacji aplikacji mPracownik, wyświetlone zostanie okno logowania Microsoft. Logowanie można pominąć zamykając okno. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie klawisz uruchom. Należy zamknąć okno aplikacji Microsoft Store.
 16. Po ponownym wybraniu przycisku Pobierz w dokumencie PIT, na liście dostępnych opcji pojawi się dodatkowa aplikacja – Schowek. Należy ją wybrac klikając lewym przyciskiem myszy. W kolejnym oknie nalezy wybrać opcję Kopia. Aplikacji schowek nie należy zamykać!
 17. Wybór aplikacji Schowek
 18. W kolejnym kroku należy przejśćy do folderu, w którym ma zostać zapisna kopia dokumentu (np. Pulpit) – prawy klawisz myszy / Wklej. W wybranej lokalizacji zostanie zapisany plik pdf.

Korzystanie z Google Meet w aplikacji Classroom

Aktualizacja platformy e-learningowej Classroom przyniosła kilka ważnych zmian, których działanie zostało opisane poniżej.

Ustawienia linku do spotkań meet jak i sam link, zostały umieszczone na głównej stronie zajęć po lewej stronie. Z tej pozycji link można resetować, kopiować oraz ustawiać jego widoczność dla uczniów. Po utworzeniu linku do spotkania, pojawi się przycisk “Dołącz” zatem nie ma potrzeby aby link umieszczać w strumieniu.
W strumieniu zalecamy umieszczenie linków do spotkań, które zostały utworzone w inny sposób niż w Classroom.

 1. Nauczyciel główny tworzy link do zajęć w aplikacji Classroom i rozpoczyna zajęcia w meet. Od tego momentu jest on Organizatorem spotkania.
 2. Każdy kolejny zaproszony nauczyciel do Classroom będzie jedynie gospodarzem spotkania
 3. Różnica pomiędzy organizatorem, a gospodarzem – co do zasady, Organizator zawsze jest Gospodarzem, jednak Gospodarz nie musi być Organizatorem. Gospodarz ZAWSZE dziedziczy prawa dostępu od Organizatora.
 4. Organizator spotkania jest twórcą linku do zajęć. Aby Gospodarz stał się organizatorem, musi zresetować link do meet.

65-calowy interaktywny monitor dotykowy na salach dydaktycznych.

Sale dydaktyczne o numerach:

01/05N, 01/22N, 122N, 205N, 222N, 234N, 235N, 239N, 322N, 332N, 340N, 2.14 Rybnik i 2.15 Rybnik

oraz 

121A, 227A, 306A, 400A, 314B, 2/15CNTI, 3/15CNTI, 5/15CNTI, Aula NN, 251N, 413N i 1.14 Rybnik

zostały wyposażone w MOBILNE INTERAKTYWNE MONITORY WIELKOFORMATOWE OPTOMA.
Poniżej udostępniony został film instruktażowy z korzystania z w/w monitorów.

UWAGA! Dostęp do filmu po zalogowaniu do konta w domenie uekat.pl!!!
Szkolenie z korzystania z interaktywnych monitorów OPTOMA

Archiwizacja testów na platformie moodle

Instrukcja zawiera informacje dotyczące archiwizacji odpowiedzi studentów w teście na platformie moodle.
Sama platforma udostępnia taką opcję – należy w teście wejść w zakładkę Odpowiedzi, a następnie wybrać odpowiedni format w polu Pobierz tabelę danych jako.


Poniższa instrukcja dotyczy opcji alternatywnej.

UWAGA! Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć!

 1. Po zalogowaniu do platformy moodle, należy ukryć lewe oraz prawe menu.

 2. Po wejściu do odpowiedniego kursu należy wybrac test, z którego chcemy zarchiwizować odpowiedzi.
 3. Wybierając ikonę ustawień czyli koło zębate, należy wybrać opcję Archive dostępną w sekcji Wyniki
 4. Otworzy się podgląd wszystkich odpowiedzi, które udzielili uczestnicy kursu w danym teście. Pobrać je można za pomocą Wydruku zatem należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na stronie i wybrać Drukuj
 5. W podglądzie wydruku, urządzenie docelowe powinno wskazywać drukarkę lub inne urządzenie zewnetrzne. Aby zmienić urządzenie docelowe należy wybrać strzałkę w dół przy nazwie urządzenia i wybrać Zapisz jako pdf.
 6. Kliknąć Zapisz i wybrać miejsce zapisu pliku. Pobrany plik pdf będzie dokładnie w takiej formie jak w wydruku.

Należy pamietać o ukryciu menu bocznych! Bez tej czynności w pliku pdf pojawią się po bokach białe pola zakrywające odpowiedzi!

Aktualizacja linków do spotkań Meet w Classroom.

W związku z aktualizacją platformy Classroom, linki do spotkań Meet wygasły. Aby je zaktualizwać, po wejściu w wybrane zajęcia na platformie, powinno pojawić się okienko do uaktualnienia wszystkich linków.

Po zaznaczeniu opcji “Uaktualnij wszystkie moje nieaktualne linki” i wybraniu przycisku “Uaktualnij link“, wszystkie linki do spotkań Meet, w każdych zajęciach, będą znów aktywne.
Jeśli jednak okienko się nie pojawi, linki należy zaktualizować ręcznie. Aby to zrobić, należy wejść w ustawienia zajęć na platformie Classroom i w sekcji Ogólne odnaleźć Zarządzaj linkiem do rozmowy w Meet. W polu z linkiem należy wybrac strzałkę w dół, a następnie Uaktualnij.


Ustawienia meet, jak i sam link, znajduje się w menu z lewej strony. W zależności czy link został utworzony bądź nie, widnieje przycisk Utwórz lub Dołącz. Z tej pozycji również można zarządzać linkiem do spotkania. Wystrczy wybrać ikonę trzech kropek oznaczających Ustawienia, a następnie Zarządzaj.

Należy zwrócić uwagę, aby link był widoczny dla studentów.

Po zapisaniu ustawień, pod przyciskiem będzie widnieć informacja czy link jest widoczny dla studentów czy nie.


Ustawienia kolejności dołączania do spotkania nie uległy zmianie – spotkanie się nie odbędzie jeśli nauczyciel nie dołączy do spotkania jako pierwszy.