Korzystanie z VMWare Horizon


Dostęp HTML

 1. Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę https://srv-view.ue.local/. Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny. Opis znajdziesz na  końcu tego dokumentu.
 2. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access.
  Wybranie dostępu html
 3. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać i wciśnij Login (odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajęcia!)
  Logowanie do systemu operacyjnego
 4. Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu.
  Wybranie dostępnego systemu z puli maszyn
 5. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.

Dodawanie wyjątku dla strony srv-view.ue.local

Microsoft Edge


Mozilla Firefox


Google Chrome


UWAGA! W przypadku wystąpienia problemów z rozłączaniem sesji (problem występuje w niektórych wersjach Google Chrome) proszę spróbować innej przeglądarki, np. Firefox.

Błąd połączenia w przeglądarce Google Chrome

Możesz użyć jednej z dostępnych wersji portable, które nie wymagają instalacji. Poniżej wstępnie skonfigurowana przeglądarka Firefox 46 w wersji Portable. Wypakuj plik archiwum np. na pulpicie. Nie używaj tej przeglądarki w celach innych niż dostęp do Horizon!!!
Plik do pobrania

Jak korzystać z VPN?

Jak korzystać z VPN?


Instalacja i konfiguracja VPN

 1. Upewnij się, że posiadasz prawidłowe dane logowania do swojego konta w domenie @edu.uekat.pl
 2. Aktywuj dostęp do uczelnianej sieci Wi-fi (eduroam). (Jak aktywować dostęp do sieci bezprzewodowej lub zmienić hasło?). Jeżeli konto już jest aktywne, zamiast opcji Włącz, pojawi się przycisk do zmiany hasła dostępowego do eduroam.
 3. Pobierz i zainstaluj klienta VPN. Wybierz najnowszą dostępną wersję. W razie probpemów z działaniem, możesz spróbować zainstalować starszą.
  Program można pobrać z serwera ftp://ftp.ue.katowice.pl/vdi lub ze strony www https://www.forticlient.com/downloads przechodząc do elementu FortiClient VPN
  Pobieranie klienta VPN
 4. Pobierz plik z konfiguracją.
 5. Po instalacji, otwórz konsolę aplikacji. W tym celu na pasku Windows odszukaj ikonę programu i wciśnij prawy klawisz myszy. Z menu rozwijanego wybierz Open FortiClient Console
  Uruchomienie konsoli aplikacji
 6. Odblokuj ustawienia programu wciskając ikonę kłódki na górnym menu programu. Po tej czynności ikona zniknie z menu programu
  Zwolnienie blokady ustawień aplikacji
 7. Przejdź do ustawień programu. W tym celu wciśnij ikonę koła zębatego w górnym menu.
 8. Wgraj konfigurację VPN. W tym celu w oknie ustawień programu wciśnij klawisz Restore.
  Wgrywanie konfiguracji VPN
 9. W otwartym oknie wskaż pobrany plik z konfiguracją.
  Wskazanie wybranego pliku z konfiguracją
 10. W kolejnym oknie podaj hasło do pliku i zatwierdź wprowadzenie zmian klawiszem OK. Hasło potrzebne do wgrania pliku otrzymasz od prowadzącego zajęcia.
  Wprowadzenie hasła do pliku konfiguracyjnego
 11. Jeżeli podałeś prawidłowe hasło, zmiany zostaną wprowadzone i wyświetlony zostanie komunikat Configuration restored successfully. W przypadku błędnie wprowadzonego hasła, wyświetlona zostanie informacja o błędzie Incorrect password. Należy sprawdzic poprawność wpisywanego hasła i spróbować ponownie.
  Komunikat informujący o poprawnym wgraniu pliku konfiguracyjnego
 12. Połącz się z siecią vpnvdi. W tym celu w oknie programu w polu VPN Name wybierz vpnvdi. W polu Username wpisz swój login dostępowy, a w polu Password, hasło do Twojego konta EDUROAM (Wi-Fi). Następnie wciśnij klawisz Connect.
  Połączenie do sieci vpnvdi
 13. Studenci:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).

  Pracownicy UE:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@uekat.pl).
  lub
  Twoja nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl
  Podczas łączenia pola zostaną wyszarzane

 14. Jeżeli podałeś prawidłowe dane logowania, okno programu zostanie zminimalizowane, a na pasku przy ikonie programu pojawi się kłódka. Po zakończeniu pracy, rozłącz się wciskając klawisz Disconnect w głównym oknie programu.
  Klawisz rozłączenia

Korzystanie z VMWare Horizon

Aplikacja mPracownik dla systemu Windows

Microsoft Windows. Pobieranie i instalacja aplikacji

 1. W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik, a następnie na nowo otwartej stronie, wcisnąć klawisz Pobierz.
 2. Strona z plikiem aplikacji mPracownik do pobrania
 3. Po pobraniu aplikacji, należy ją zainstalować wybierając przycisk Zainstaluj.
 4. Przycisk instalacji aplikacji mPracownik
 5. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o zalogowanie. Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE. Możesz je pominąć zamykając okno. Rozpocznie się instalacja aplikacji.
 6. Okno logowania do konta Microsoft

  Pobieranie i instalacja aplikacji mPracownik

 7. Po zainstalowaniu aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat informujący. Aplikację można uruchomić.
 8. Komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu aplikacji mPracownik

  Wygląd aplikacji Microsoft Store może różnic się w zależności od wersji używanego systemu Windows

 9. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj.
 10. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji.

  Wyłączenie ustawień zapamiętywania danych logowania

 11. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać:
  Rejestracja nowego użytkownika

  • Uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.naziwsko@ue.katowice.pl
  • Hasło do systemu mPracownik x2
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl

  Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce. Wyświetlony zostanie komunikat Użytkownik pomyślnie aktywowany.

 12. Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące pracownika, między innymi dane o urlopach. Aby pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty płacowe. Pośród dokumentów będzie widnieć zakładka PIT.
 13. Informacje pracownicze w aplikacji mPracownik

  Dokumenty pracownicze w aplikacji mPracownik – zakładka PIT

 14. Po wybraniu zakładki PIT, nalezy potwierdzić odbiór deklaracji aby móc pobrac dokument. Do pobrania służy niebieski klawisz widniejący na dokumencie.
 15. Przycisk pobierz
 16. Otwarte zostanie okno z dostępnymi opcjami eksportu dokumentu. Aby zapisać plik w formie pliku pdf, konieczne jest użycie dodatkowej aplikacji. W tym celu w otwartym oknie wybieramy opcję Pobierz aplikacje ze sklepu Store
 17. Przycisk przenoszący do aplikacji Microsoft Store

  Aplikacja Schowek w Store

 18. Z wyświetlonej listy nalezy wybrać aplikację Schowekz a następnie kolejno przyciski PobierzZainstaluj. Tak jak podczas instalacji aplikacji mPracownik, wyświetlone zostanie okno logowania Microsoft. Logowanie można pominąć zamykając okno. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie klawisz uruchom. Należy zamknąć okno aplikacji Microsoft Store.
 19. Po ponownym wybraniu przycisku Pobierz w dokumencie PIT, na liście dostępnych opcji pojawi się dodatkowa aplikacja – Schowek. Należy ją wybrac klikając lewym przyciskiem myszy. W kolejnym oknie nalezy wybrać opcję Kopia. Aplikacji schowek nie należy zamykać!
 20. Wybór aplikacji Schowek
 21. W kolejnym kroku należy przejśćy do folderu, w którym ma zostać zapisna kopia dokumentu (np. Pulpit) – prawy klawisz myszy / Wklej. W wybranej lokalizacji zostanie zapisany plik pdf.

Aplikacja mPracownik

Aplikacja mPracownik dla systemów Android i iOS

Wymagania sprzętowe: Android w wersji 5.0 i nowsze
Wymagania sprzętowe: iOS w wersji 10.3 i nowsze

 1. Aplikację mPracownik można pobrać na swój telefon z sklepu Google Play (AppStore). Pierwszym krokiem po zainstalowaniu i włączeniu aplikacji jest rejestracja nowego użytkownika.
  Aby tego dokonać, należy rozwinąć opcje dodatkowe, a następnie wybrać opcję ZAREJESTRUJ.
 2. Aplikacja mPracownik
 3. W odpowiednie pola należy wpisać:
  • uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.naziwsko@ue.katowice.pl
  • Hasło do systemu mPracownik x2
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl
 4. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik
 5. Po wybraniu przycisku Zarejestruj, pojawi się nowe okno, w którym należy zaznaczyć pole SimpleERP (pole musi posiadać jasno niebieską obwódkę, domyślnie jest ono już wybrane), a następnie wybrać przycisk REJESTRUJ ŹRÓDŁA DANYCH.

  Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce.

 6. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik
 7. Jeśli konto zostało aktywowane, można się zalogować do systemu mPracownik. Aby podejrzeć bądź pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty.
  Pośród dokumentów pracowniczych, będzie widniała zakładka PIT.
 8. Dokumenty pracownika w aplikacji mPracownik
 9. Po wybraniu zakładki PIT, należy potwierdzić odbiór deklaracji.
  Aby pobrać dokument, należy przytrzymać ikonę pobierania, zezwolić aplikacji na dostęp do pamięci, a następnie wybrać aplikację G-mail i wysłać deklarację na swój adres mailowy.
 10. Pobranie i wysłanie deklaracji na pocztę gmail

  Dokument PIT można powiększyć dotykając ekran dwoma palcami i rozsuwając je.

Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

 • Wykłady

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja: E_w_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Wykład w Google Classroom

 • Ćwiczenia i laboratoria

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato
   Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Ćwiczenia w Google Classroom

   Utworzenie zajęć Laboriatorium w Google Classroom

 • Seminarium

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora
  • Przykład
   Nazwa: Seminarium magisterskie
   Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS
   Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021.

   Utworzenie zajęć Seminarium w Google Classroom

 • Wychowanie fizyczne

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Wychowanie fizyczne
   Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato
   (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl)
   Utworzenie zajęć Wychowanie Fizyczne w Google Classroom

 • Lektoraty

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Język angielski A1
   Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato
   Utworzenie zajęć Lektorat w Google Classroom

 • Zajęcia prowadzone po angielsku

  • Nazwa: Strategic Management
  • Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer
  • gdzie cl – classes, l – lecture

 • Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu:

  • SI – stacjonarne pierwszego stopnia
  • SII – stacjonarne drugiego stopnia
  • NI – niestacjonarne pierwszego stopnia
  • NII – niestacjonarne drugiego stopnia
  • SIII – Szkoła Doktorska i studia doktoranckie

***
Uwaga!
Wyjątkowo w sytuacji gdy wykład i ćwiczenia/laboratoria prowadzone są dla jednej grupy przez tego samego prowadzącego, możliwe jest utworzenie jednych zajęć na platformie Google Classroom ze wskazaniem numery grupy, której zajęcia dotyczą, a z pominięciem identyfikacji rodzaju zajęć (wykładu/ćwiczeń/laboratoriów).
Na podstawie przykładów powyżej w sekcji powinny znaleźć się takie informacje: E_gc01_SI_20/21_lato


Modyfikacja nazw

Aby skorygować istniejące nazwy do wzoru powyżej, należy kliknąć w Ustawienia () oraz dokonać odpowiednich modyfikacji:

Opcja edycji danych w utworzonych zajęciach w google classroom

Edycja szczegółów zajęć


Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania – wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informacje, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie,
w tym:

 • program zajęć,
 • efekty uczenia się,
 • literatura,
 • z jakich programów będą korzystać studenci,
 • jaka jest preferowana forma kontaktu
 • informację na temat zaliczenia/egzaminu.

Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Następnie do każdych zajęć w sekcji Nauczyciel należy dodać adres e-mail przypisany do kierunku. Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj.

Zapraszanie uczestników do zajęć

Zapraszanie nauczycieli do zajęć w classroom

Ostatnim krokiem jest zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach. Dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. DKS_K-ce_20_z_SI_gc02@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich studentów z danej grupy do udziału w zajęciach).
Nazwa grupy (w przypadku pojedynczej grupy ćwiczeniowej) dostępna jest w planie zajęć, natomiast wszystkie adresy grup przypisane do każdych zajęć dostępne są w przygotowanym wykazie (kolumna I).

Zapraszanie studentów do zajęć w classroom

Lista utworzonych grup jest też dostępna pod tym adresem.
Dla poprawnego działania konieczne jest wpisanie całego adresu mailowego i wybranie go z listy.
W adresie zapraszanej grupy nie należy dopisywać specjalności! Nazwa grupy zawsze powinna się kończyć “_gcXY@edu.uekat.pl”.

Safe Exam Browser na Windows 7

Do poprawnego działania przeglądarki SEB na systemie Windows 7 (64 bit) należy pobrać plik konfiguracyjny, a następnie otworzyć go.

Pobranie pliku konfiguracyjnego – system Windows7

Po zalogowaniu do platformy, stronę należy odświeżyć. Przycisk Spróbuj teraz rozwiązać ten test powinien się pojawić.

Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?

Aby móc pobrać oceny wystawione w classroom, należy w wybranych zajęciach wejść do zakładki Oceny, a następnie kliknąć w nazwę wybranego zadania.
Pojawi się nowa tabelka z nazwiskami uczniów oraz ich ocenionymi pracami.

Z prawej strony należy kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy…. Otworzy się Arkusz Google zawierający wszystkie oceny studentów z każdego zadania. Arkusz można pobrać wybierając z głównego menu Plik/Pobierz/format

Problemy z SEB

Safe Exam Browser na Windows 7


Jakie problemy mogą występować?

Starsza wersja przeglądarki

 1. Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB ekran zmieni się na niebieski po czym wróci do trybu pulpitu – przeglądarka nie otworzy się,
 2. Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB przeglądarka otworzy się, pojawi się strona platformy, lecz po zalogowaniu pojawią się te same opcje wyboru jak w przypadku przystąpienia do testu w przeglądarce bazowej (brak przycisku Spróbuj teraz rozwiązać ten test),
 3. (kliknij aby powiększyć)

  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w trybie pulpitu

  (kliknij aby powiększyć)

  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w przeglądarce

 4. Może pojawić się okno o nazwie Reconfiguration z plikiem konfiguracyjnym do pobrania
 5. (kliknij aby powiększyć)

  Okno rekonfiguracji przeglądarki SEB

  Okno informujące o braku możliwości zmiany konfiguracji przeglądarki SEB

Błędy podczas włączania przeglądarki

Informacja o niepoprawnej konfiguracji – Windows 7.

Przeglądarka nie jest wpierana – system Windows 7

Rozwiązanie problemu z przeglądarką SEB pod systemem Windows 7
Brak możliwości korzystana z pulpitu zdalnego.
Błąd podczas włączenia przeglądarki SEB na pulpicie zdalnym

Tak jak na maszynie wirtualnej bądź podczas korzystania z programu umożliwiającego korzystanie z podłączenia zdalnego, przeglądarka SEB działać nie będzie.


Jak rozwiązać problem z systemem ?

Jeżeli nie znalazłeś/łaś informacji na temat swojego systemu operacyjnego (Linux, macOS) zapoznaj się z informacjami na temat kompatybilności przeglądarki SEB z wybranym systemem!

 1. Skorzystaj z urządzenia, na którym jest odpowiedni system operacyjny, zainstaluj przeglądarkę w najnowszej wersji i wypróbuj jej działanie (Szkolenia/EGZAMIN – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT).
 2. Uczelnia umożliwia pobranie systemu Windows 10 z platformy Azure. UWAGA!!! Nie należy instalować systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej ani korzystać z pulpitu zdalnego!
 3. CNTI udostępnia stanowiska komputerowe przystosowane do pracy z platformą moodle i przeglądarką SEB (student musi skontaktować się z wykładowcą w tej sprawie – więcej informacji tutaj)

Występują inne problemy

Wyślij zrzuty ekranu z komunikatem, spakowane logi oraz opisz problem.

% LocalAppData% \ SafeExamBrowser \ Logs

Zaktualizuj dodatki Microsoft Visual C++

1. Odinstaluj SEB,
2. Zainstaluj pakiet VC++ 2015,
3. Zrestartuj urządzenie,
4. Zainstaluj SEB

*doinstaluj orpogramowanie .NET Framework.

Skontaktuj się z wykładowcą w celu wynajęcia stanowiska komputerowego na czas egzaminu

Jak ustalić własną skalę ocen oraz ocenić prace?

Konfiguracja i nazwy ocen

Dziennik ocen znajduje się w menu w zakładce Oceny. W tym miejscu ustalone domyślnie zostały oceny oraz ich nazwy:

Skonfigurowane domyślnie nazwy ocen

Wybierając opcję Edytuj nazwy ocen, nauczyciel może sam ustalić w jaki sposób studenci będą oceniani, wpisując wartość procentową oraz nazwę. W wartościach procentowych wpisywana jest wartość minimalna do zdobycia.

W zakładkach Konfiguracja/Ustawienia ocen w kursie można ustalić w jaki sposób wyświetlania oceny. Domyślną opcją są Punkty czyli ilość punktów zdobyta np. z testu.
Ustawienia wyświetlania ocen w kursie


Dodatek* Tworząc test w kursie, w zakładce Ocena, można wprowadzić wartość progową, która potrzebna jest do zaliczenia. Dzięki temu, w dzienniku ocen, oceny pozytywne będą pokazane w kolorze zielonym, a negatywne w czerwonym. W przeciwnym wypadku kolor pozostanie czarny.
Ustalenie wartości progowej

Podświetlenie ocen w dzienniku ocen

Ocenianie prac

Ważnym elementem jest zaznaczenie odpowiednich opcji przeglądu – opisane zostały tutaj.
Dziennik z ocenami jest widoczny tylko dla nauczyciela (tak jak dziennik lekcyjny w szkole).
Istnieje kilka sposobów aby student mógł zobaczyć ocenę z testu oraz średnią ocenę w całym kursie.

  • 1. W opcjach przeglądu w danym teście, należy zaznaczyć pole Punkty w kolumnie Po zamknięciu testu (student zobaczy zdobyta ilość punktów gdy test zostanie zamknięty) lub w kolumnie Później, gdy test jest wciąż otwarty (student otrzyma wynik z opóźnieniem, nie zaraz po próbie).

   *Dobrą praktyką jest ustawienie całościowej informacji zwrotnej oraz zaznaczenie jej w opcjach przeglądu. Całościowa informacja zwrotna pojawi się w zależności od zdobytej wartości procentowej w teście.
   Ustawienia całościowej informacji zwrotnej
  • 2. Nauczyciel może wystawić ocenę ręcznie dla każdego studenta. W tym celu (jeśli student nie widzi zdobytych przez siebie punktów) należy przejść do Dziennika ocen i przy nazwisku wybranego studenta wybrać ikonkę ołówka.
   (kliknij w obrazek by powiększyć)
   Oceny wybranego studenta w Dzienniku ocen

   W tym miejscu należy zaznaczyć w kolumnie Wyjątki dla którego testu ma się pojawić informacja zwrotna (w polu informacji zwrotnej należy wpisać komentarz, ocenę lub informację na temat wyniku pozytywnego/negatywnego).
   (kliknij w obrazek by powiększyć)
   Publikacja oceny w postaci informacji zwrotnej dla wybranego studenta

   Po opublikowaniu ocen, tło przy poszczególnych ocenach zmieni się na żółte.
   (kliknij w obrazek by powiększyć)
   Oblikowane oceny w Dzienniku ocen dla wybranego studenta

   Tym sposobem student zobaczy opublikowany komentarz po wybraniu nazwy testu.

   Podgląd oceny z testu przez studenta

   Opcja przydatna w momencie, gdy liczba zdobytych punktów nie została zaznaczona do wyświetlenia.

  • 3. Publikacja ocen w całym kursie – jeżeli ocena końcowa opiera się na sumie zdobytych punktów ze wszystkich testów, ocenę końcową należy opublikować. W tym celu, w dzienniku ocen, należy wybrać zakładkę Pojedynczy podgląd, a następnie z listy rozwijanej wybrać test (w tym przypadku W całym kursie) lub konkretnego użytkownika.

   Tak jak powyżej, przy publikacji ocen, należy w kolumnie Wyjątki zaznaczyć opcję W całym kursie. Komentarz jest opcjonalny. Student zobaczy ocenę końcową w swoim profilu.

  • W zależności od ustalonej konfiguracji, student zobaczy nazwę oceny, punkty bądź wartość procentową.

   Ocena końcowa z kursu w profilu studenta

Jak utworzyć grupy na platformie moodle?

Grupy są dużym ułatwieniem dla nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w wielu grupach zajęciowych dla jednego przedmiotu.

By móc śledzić postępy swoich uczniów z danego przedmiotu, wystarczy utworzyć grupę i przypisać do niej uczestników.

Jak utworzyć grupę?

Po zalogowaniu do platformy i wybraniu odpowiedniego kursu, należy przejść do zakładki Uczestnicy, a następnie z prawej strony nazwy zakładki wybrać koło zębate/Grupy

(kliknij by powiększyć)

Zakładka Uczestnicy w danym kursie na platformie moodle oraz wybór opcji Grupy

Na nowej stronie pojawią się dwie tabelki: Grupy, która zawiera listę utworzonych grup wraz z ilością uczestników w nawiasie oraz Członkowie, która pokaże listę członków w wybranej grupie oraz aktywuje przycisk Dodaj/usuń użytkowników.

(kliknij by powiększyć)

Tabele Grupy oraz Członkowie w kursie na platformie Moodle

Do utworzenia grupy służy przycisk Utwórz grupę.
Po wybraniu tego przycisku, pojawią się pola do wypełnienia:

  • Nazwa grupy – może być to nazwa grupy dziekanatowej np. I_K-ce_20_z_SI_gc01,

  • Informacje o grupie – dla kogo przeznaczona jest grupa np. Grupa przeznaczona dla studentów kierunku Informatyka, pierwszy rok, semestr, grupa 01,

  • Klucz dostępu – wprowadzając klucz dostępu i podając go studentom, nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu; student podczas zapisu do kursu podając klucz dostępu do grupy, zostanie automatycznie zapisany zarówno do kursu, jak i do swojej grupy.

Aby mieć pełną kontrolę nad grupami, nie zaleca się tworzenia grup automatycznie.


Jak dodać członków do grupy?

Tak jak powyżej, można ustalić klucze dostępów dla każdej grupy i rozesłać studentom by zapisywali się do nich sami (w takim wypadku nie trzeba podawać klucza dostępu do kursu).
UWAGA! Aby student zapisał się do odpowiedniej grupy, należy WŁĄCZYĆ opcję samodzielnego zapisu i w ustawieniach zaznaczyć TAK przy opcji Użyj grupowych kluczy dostępu do kursu!

Opcja zapisywania do kursu dzięki kluczom grupowym

Studentów można zapisać ręcznie zaznaczając grupę docelową, a następnie wybrać przycisk Dodaj/Usuń użytkowników.

Warunkiem ten operacji jest uczestnik zapisany do kursu.


Jak tworzyć materiały dla wybranych grup?

Każdy temat (jak i pojedyncze aktywności i zasoby) może zostać utworzony dla konkretnej grupy. Opisany zostanie przykład na bazie aktywności Test(QUIZ).

W temacie należy utworzyć aktywność Test(QUIZ) – (zob. Egzaminy na platformie Moodle). Podczas tworzenia testu należy rozwinąć zakładkę Ogranicz dostęp

Opcja ograniczenia dostępu dla wybranego zasobu

Po wybraniu przycisku Dodaj ograniczenie … pojawią się opcje do wyboru. Należy wybrać opcję Grupa

Wybór opcji dla ograniczenia dostępu

Z listy rozwijanej należy wybrać odpowiednią grupę oraz przekreślić ikonę widoczności – .
Oznacza to, że zasób nie będzie widoczny dla osób spoza wybranej grupy.

Ustawienie ograniczenia dla wybranej grupy

Informacja o ograniczeniach do zasobu

Tym sposobem, w jednym kursie, jak i w jednym temacie, nauczyciel może utworzyć tyle testów, ile posiada grup ćwiczeniowych. Studenci zobaczą tylko testy przypisane do grupy, w której się znajdują.

Każda dodana aktywność posiada opcję Ogranicz dostęp.


Jak zobaczyć oceny konkretnej grupy?

  • Pierwszym krokiem jest zmiana ustawień dla grup w Ustawieniach kursu (Kurs/koło zębate/edytuj ustawienia). Należy rozwinąć pole Grupy, a następnie zaznaczyć wybrane ustawienia:
   Tryb grupy: Osobne grupy,
   Wymuś istnienie grup: Tak,
   Domyślna grupa nadrzędna: Żaden
   Ustawienia grup w edycji kursu
  • Przechodząc do zakładki Oceny, pojawi się tabela zawierająca wyniki studentów w danym teście. Po wybraniu nazwy wybranego testu, zostanie ukazana tabela z wynikami studentów z grupy.

   Zakładki w kursie na platformie moodle
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie przycisk Podejścia
   Opcja poglądu podejść do testu
  • Na stronie kursu wybrać nazwę testu, a następnie z prawej strony nazwy testu ikonę koła zębatego/Odpowiedzi (dla sprawdzenia odpowiedzi studentów)
   Opcja podglądu odpowiedzi studentów w teście
  • Pojawi się nowe pole z listą rozwijaną, która będzie zawierała nazwy grup
   Lista rozwijana z nazwami grup w polu Oceny