Jak uzyskać dostęp do portalu LEX?

Dzięki podpisaniu umowy z firmą Wolters Kluwer, dostęp do portalu jest możliwy na terenie całego kampusu uczelni pod adresem http://ip.lex.pl.

Dostęp do portalu Lex spoza sieci komputerowej UE jest możliwy po skonfigurowaniu serwera proxy.

UWAGA! Po skonfigurowaniu należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ponownie!

Dla ułatwienia można wykorzystać alternatywną przeglądarkę, która będzie używana tylko do zasobów wymagających skonfigurowanego serwera proxy.
W polu adresu przeglądarki internetowej, wpisujemy adres http://ip.lex.pl. Jeżeli przeglądarka jest poprawnie skonfigurowana, wyświetli się okno logowania.

Okno logowania do serwera proxy
Okno logowania do serwera proxy.

Po podaniu prawidłowych danych logowania (takich samych jak do sieci bezprzewodowej – jako nazwę użytkownika wpisujemy np. login@eduroam.ue.katowice.pl lub imie.nazwisko@edu.uekat.pl) otworzy się strona portalu.
Strona logowania do programu LEX
Strona logowania do programu LEX

W prawym górnym rogu strony w kolorze zielonym wyświetlony zostanie adres IP, dla którego przyznany jest dostęp.

Jeżeli adres wyświetlony jest w kolorze czerwonym, serwer proxy nie został skonfigurowany prawidłowo.
Aby wejść do programu Lex należy wcisnąć zaznaczony powyżej klawisz. Logowanie do portalu nie jest wymagane.
Po zakończeniu pracy należy przywrócić pierwotną konfigurację przeglądarki.

Tworzenie projektów w Google Classroom z możliwością zatrzymania kopii prac.


Tworzenie nowego zadania

Dotychczasową metodą zbierania zadań było utworzenie nowego projektu gdzie studenci mieli możliwość przesyłania dowolnych plików lub oddania kopii utworzonego pliku przez nauczyciela.

W związku z pojawiającymi się problemami dotyczącymi określania właściciela oddanych plików, opisany został inny sposób zbierania i archiwizowania prac studentów.
Tworząc nowy projekt (zadanie), należy utworzyć nowy plik Formularza.

Tworzenie nowego zadania – formularz

Kolejnym krokiem jest edycja utworzonego formularza. Zamiast standardowego pytania, należy wybrać “Prześlij plik“. Pojawi się komunikat z informacją o zezwoleniu przesyłania plików na dysk nauczciela.
Edycja pytania w formularzu

Komunikat informujący o przesyłanych plikach na dysk nauczyciela

Po wybraniu przycisku Dalej, należy ustawić odpowiednie opcje:
Zezwalaj na przesyłanie tylko określonych typów plików – jeśli opcja jest wyłączona, każdy format plików jest dozwolony. Po włączeniu opcji, pojawią się opcje formatów do wybrania,
Maksymalna liczba plików – domyślnie ustawione jest 1 co oznacza, że każdy student będzie mógł przesłać tylko jeden plik,

Maksymalny rozmiar pliku – opcja stanowiąca maksymalny rozmiar jednego pliku wysłanego przez jednego studenta,

Do tego formularza można przesłać maksymalnie 1 GB plików – po wybraniu opcji Zmień, można ustawić maksymalny rozmiar wszystkich przesłanych plików przez wszystkich studentów,


Wybór wymaganych formatów

Resztę opcji należy ustawić tak jak dla zwykłego formularza – zbieranie adresów mailowych, ograniczenie do jednej odpowiedzi itd.


Jak to wygląda w praktyce?

 1. Studenci są zobowiązani wysłać zadanie w postaci pliku przez dostępny formularz, a nie przez dotychczasową opcję wysyłania zadań.
 2. Po wysłaniu pliku przez formularz, student nie może zadania wycofać ani go edytować – wysyłając plik, właścicielem pliku staje się nauczyciel.
 3. Wszystkie wysłane pliki znajdują się na dysku google nauczyciela, w odpowiedziach w formularzu oraz w arkuszu zbieranych odpowiedzi w postaci linku do dysku.


Przesyłanie pliku przez studenta dzięki formularzowi

Folder z osadzonymi plikami studentów

Właścicielem wszystkich plików jest nauczyciel.

Jak wystawić ocenę?

Ocenę należy wystawić tak jak dotychczas – ustawić odpowiednie punkty w tabeli ocen w zajęciach w classroom i wybrać przycisk Zwróć.

Różnica pomiędzy metodami wystawiania ocen za zadania, a “przez formularz” jest taka, że po wybraniu przycisku Zwróć, nauczyciel zwraca jedynie ocenę, ale nie zadanie (plik).

Korzystanie z VMWare Horizon


Dostęp HTML

 1. Otwórz okno przeglądarki. Przejdź na stronę https://srv-view.ue.local/. Jeżeli będzie to konieczne dodaj w Swojej przeglądarce wyjątek dla tej witryny. Opis znajdziesz na  końcu tego dokumentu.
 2. Wciśnij klawisz VMWare Horizon HTML Access.
  Wybranie dostępu html
  Wybranie dostępu html
 3. W kolejnym oknie zaloguj się za pomocą użytkownika systemu operacyjnego, którego będziesz używać i wciśnij Login (odpowiedni login otrzymasz od prowadzącego zajęcia!)
  Logowanie do systemu operacyjnego
  Logowanie do systemu operacyjnego
 4. Po poprawnym zalogowaniu, wyświetlone zostaną dostępne pule maszyn. Na wybranej puli wciśnij lewy klawisz myszy. Zostaniesz zalogowany do systemu.
  Wybranie dostępnego systemu z puli maszyn
  Wybranie dostępnego systemu z puli maszyn
 5. System Windows zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki.

Dodawanie wyjątku dla strony srv-view.ue.local

Microsoft Edge

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku Zaawansowane
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku Zaawansowane

Dodanie strony do wyjątków - wybór odnośnika "przejdź do witryny..."
Dodanie strony do wyjątków – wybór odnośnika “przejdź do witryny…”

Mozilla Firefox

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku Zaawansowane
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku Zaawansowane

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku "Akceptuję ryzyko, kontynuuj"
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku “Akceptuję ryzyko, kontynuuj”

Google Chrome

Dodanie strony do wyjątków - wybór przycisku "Zaawansowane"
Dodanie strony do wyjątków – wybór przycisku “Zaawansowane”

Dodanie strony do wyjątków - wybór odnośnika "Otwórz stronę..."
Dodanie strony do wyjątków – wybór odnośnika “Otwórz stronę…”

UWAGA! W przypadku wystąpienia problemów z rozłączaniem sesji (problem występuje w niektórych wersjach Google Chrome) proszę spróbować innej przeglądarki, np. Firefox.

Błąd połączenia w przeglądarce Google Chrome
Błąd połączenia w przeglądarce Google Chrome

Możesz użyć jednej z dostępnych wersji portable, które nie wymagają instalacji. Poniżej wstępnie skonfigurowana przeglądarka Firefox 46 w wersji Portable. Wypakuj plik archiwum np. na pulpicie. Nie używaj tej przeglądarki w celach innych niż dostęp do Horizon!!!
Plik do pobrania

Jak korzystać z VPN?

Jak korzystać z VPN?


Instalacja i konfiguracja VPN

 1. Upewnij się, że posiadasz prawidłowe dane logowania do swojego konta w domenie @edu.uekat.pl
 2. Aktywuj dostęp do uczelnianej sieci Wi-fi (eduroam). (Jak aktywować dostęp do sieci bezprzewodowej lub zmienić hasło?). Jeżeli konto już jest aktywne, zamiast opcji Włącz, pojawi się przycisk do zmiany hasła dostępowego do eduroam.
 3. Pobierz i zainstaluj klienta VPN. Wybierz najnowszą dostępną wersję. W razie probpemów z działaniem, możesz spróbować zainstalować starszą.
  Program można pobrać z serwera ftp://ftp.ue.katowice.pl/vdi lub ze strony www https://www.forticlient.com/downloads przechodząc do elementu FortiClient VPN
  Pobieranie klienta VPN
 4. Pobierz plik z konfiguracją.
 5. Po instalacji, otwórz konsolę aplikacji. W tym celu na pasku Windows odszukaj ikonę programu i wciśnij prawy klawisz myszy. Z menu rozwijanego wybierz Open FortiClient Console
  Uruchomienie konsoli aplikacji
 6. Odblokuj ustawienia programu wciskając ikonę kłódki na górnym menu programu. Po tej czynności ikona zniknie z menu programu
  Zwolnienie blokady ustawień aplikacji
 7. Przejdź do ustawień programu. W tym celu wciśnij ikonę koła zębatego w górnym menu.
 8. Wgraj konfigurację VPN. W tym celu w oknie ustawień programu wciśnij klawisz Restore.
  Wgrywanie konfiguracji VPN
 9. W otwartym oknie wskaż pobrany plik z konfiguracją.
  Wskazanie wybranego pliku z konfiguracją
 10. W kolejnym oknie podaj hasło do pliku i zatwierdź wprowadzenie zmian klawiszem OK. Hasło potrzebne do wgrania pliku otrzymasz od prowadzącego zajęcia.
  Wprowadzenie hasła do pliku konfiguracyjnego
 11. Jeżeli podałeś prawidłowe hasło, zmiany zostaną wprowadzone i wyświetlony zostanie komunikat Configuration restored successfully. W przypadku błędnie wprowadzonego hasła, wyświetlona zostanie informacja o błędzie Incorrect password. Należy sprawdzic poprawność wpisywanego hasła i spróbować ponownie.
  Komunikat informujący o poprawnym wgraniu pliku konfiguracyjnego
 12. UWAGA! W przypadku problemu z wgraniem konfiguracji za pomoca funkcji Restore (MacOS), połączenie należy skonfigurować ręcznie.
  Wymagane dane dostępne w odnośniku z punktu 4 instrukcji (archiwum 7zip).

 13. Połącz się z siecią vpnvdi. W tym celu w oknie programu w polu VPN Name wybierz vpnvdi. W polu Username wpisz swój login dostępowy, a w polu Password, hasło do Twojego konta EDUROAM (Wi-Fi). Następnie wciśnij klawisz Connect.
  Połączenie do sieci vpnvdi
 14. Studenci:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).

  Pracownicy UE:

  Login w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@uekat.pl).
  lub
  Twoja nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl
  Podczas łączenia pola zostaną wyszarzane

 15. Jeżeli podałeś prawidłowe dane logowania, okno programu zostanie zminimalizowane, a na pasku przy ikonie programu pojawi się kłódka. Po zakończeniu pracy, rozłącz się wciskając klawisz Disconnect w głównym oknie programu.
  Klawisz rozłączenia

Korzystanie z VMWare Horizon

Aplikacja mPracownik dla systemu Windows 10

Microsoft Windows. Pobieranie i instalacja aplikacji – tylko dla Windows 10!

 1. W celu pobrania aplikacji, należy wejść do sklepu Microsoft lub otworzyć ten odnośnik, a następnie na nowo otwartej stronie, wcisnąć klawisz Pobierz.
 2. Strona z plikiem aplikacji mPracownik do pobrania
 3. Po pobraniu aplikacji, należy ją zainstalować wybierając przycisk Zainstaluj.
 4. Przycisk instalacji aplikacji mPracownik
 5. Wyświetlone zostanie okno z prośbą o zalogowanie. Logowanie do konta Microsoft NIE JEST WYMAGNE. Możesz je pominąć zamykając okno. Rozpocznie się instalacja aplikacji.
 6. Okno logowania do konta Microsoft

  Pobieranie i instalacja aplikacji mPracownik

 7. Po zainstalowaniu aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat informujący. Aplikację można uruchomić.
 8. Komunikat informujący o poprawnym zainstalowaniu aplikacji mPracownik

  Wygląd aplikacji Microsoft Store może różnic się w zależności od wersji używanego systemu Windows

 9. Aplikację mPracownik należy wyszukać w menu start i uruchomić. Aby zarejestrować nowego użytkownika, należy rozwinąć opcje dodatkowe i wybrać Zarejestruj.
 10. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zalecane jest ODZNACZENIE opcji Zapamiętaj ustawienia, aby dane logowania nie zostały zapamiętane w aplikacji. Opcję tą należy wyłączyć przed każdym logowaniem w aplikacji.

  Wyłączenie ustawień zapamiętywania danych logowania

 11. Pojawi się formularz do wypełnienia. W odpowiednie pola należy wpisać:
  Rejestracja nowego użytkownika

  • Uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl
  • WŁASNE hasło do systemu mPracownik wpisać dwa razy
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl

  Wcisnąć klawisz Zarejestruj. Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce. Wyświetlony zostanie komunikat Użytkownik pomyślnie aktywowany.

 12. UWAGA! Zmiana hasła jest możliwa tylko przez opcję Odzyskaj hasło!!

 13. Po zalogowaniu do aplikacji, wyświetlone zostaną informacje dotyczące pracownika, między innymi dane o urlopach. Aby pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty płacowe. Pośród dokumentów będzie widnieć zakładka PIT.
 14. Informacje pracownicze w aplikacji mPracownik

  Dokumenty pracownicze w aplikacji mPracownik – zakładka PIT

 15. Po wybraniu zakładki PIT, nalezy potwierdzić odbiór deklaracji aby móc pobrac dokument. Do pobrania służy niebieski klawisz widniejący na dokumencie.
 16. Przycisk pobierz
 17. Otwarte zostanie okno z dostępnymi opcjami eksportu dokumentu. Aby zapisać plik w formie pliku pdf, konieczne jest użycie dodatkowej aplikacji. W tym celu w otwartym oknie wybieramy opcję Pobierz aplikacje ze sklepu Store
 18. Przycisk przenoszący do aplikacji Microsoft Store

  Aplikacja Schowek w Store

 19. Z wyświetlonej listy nalezy wybrać aplikację Schowekz a następnie kolejno przyciski PobierzZainstaluj. Tak jak podczas instalacji aplikacji mPracownik, wyświetlone zostanie okno logowania Microsoft. Logowanie można pominąć zamykając okno. Po zakończeniu instalacji wyświetlony zostanie klawisz uruchom. Należy zamknąć okno aplikacji Microsoft Store.
 20. Po ponownym wybraniu przycisku Pobierz w dokumencie PIT, na liście dostępnych opcji pojawi się dodatkowa aplikacja – Schowek. Należy ją wybrac klikając lewym przyciskiem myszy. W kolejnym oknie nalezy wybrać opcję Kopia. Aplikacji schowek nie należy zamykać!
 21. Wybór aplikacji Schowek
 22. W kolejnym kroku należy przejśćy do folderu, w którym ma zostać zapisna kopia dokumentu (np. Pulpit) – prawy klawisz myszy / Wklej. W wybranej lokalizacji zostanie zapisany plik pdf.

Aplikacja mPracownik

Aplikacja mPracownik dla systemów Android i iOS

Wymagania sprzętowe: Android w wersji 5.0 i nowsze
Wymagania sprzętowe: iOS w wersji 10.3 i nowsze

 1. Aplikację mPracownik można pobrać na swój telefon z sklepu Google Play (AppStore). Pierwszym krokiem po zainstalowaniu i włączeniu aplikacji jest rejestracja nowego użytkownika.
  Aby tego dokonać, należy rozwinąć opcje dodatkowe, a następnie wybrać opcję ZAREJESTRUJ.
 2. Aplikacja mPracownik
 3. W odpowiednie pola należy wpisać:
  • uczelniany adres mailowy w domenie ue.katowice.pl wg schematu imie.nazwisko@ue.katowice.pl
  • WŁASNE hasło do systemu mPracownik wpisać dwa razy
  • Ustawić adres serwera jako https://mpracownik.ue.katowice.pl
 4. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik
 5. Po wybraniu przycisku Zarejestruj, pojawi się nowe okno, w którym należy zaznaczyć pole SimpleERP (pole musi posiadać jasno niebieską obwódkę, domyślnie jest ono już wybrane), a następnie wybrać przycisk REJESTRUJ ŹRÓDŁA DANYCH.

  Zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy skopiować i wkleić w przeglądarce.

 6. Rejestracja nowego użytkownika w aplikacji mPracownik

  UWAGA! Zmiana hasła jest możliwa tylko przez opcję Odzyskaj hasło!!

 7. Jeśli konto zostało aktywowane, można się zalogować do systemu mPracownik. Aby podejrzeć bądź pobrać dokumenty pracownicze, należy wybrać pole Dokumenty.
  Pośród dokumentów pracowniczych, będzie widniała zakładka PIT.
 8. Dokumenty pracownika w aplikacji mPracownik
 9. Po wybraniu zakładki PIT, należy potwierdzić odbiór deklaracji.
  Aby pobrać dokument, należy przytrzymać ikonę pobierania, zezwolić aplikacji na dostęp do pamięci, a następnie wybrać aplikację G-mail i wysłać deklarację na swój adres mailowy.
 10. Pobranie i wysłanie deklaracji na pocztę gmail

  Dokument PIT można powiększyć dotykając ekran dwoma palcami i rozsuwając je.

Zasady nazywania kursów w Classroom i sposoby na modyfikację nazw.

Tworzenie zajęć

Przed rozpoczęciem procesu dydaktycznego w Google Classroom, należy utworzyć zajęcia. Wszystkie wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria dla każdej grupy powinny zostać wprowadzone jako osobne zajęcia i nazwane według szablonu:

 • Wykłady

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja: E_w_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Wykład w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Wykład w Google Classroom

 • Ćwiczenia i laboratoria

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_grupa_tryb i poziom_rok akademicki_semestr
  • Przykład
   Nazwa: Makroekonomia
   Sekcja dla ćwiczeń: E_ćw_gc01_SI_20/21_lato
   Sekcja dla laboratorium: E_lab_gc01_SI_20/21_lato

   Utworzenie zajęć Ćwiczenia w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Ćwiczenia w Google Classroom

   Utworzenie zajęć Laboratorium w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Laboratorium w Google Classroom

 • Seminarium

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: skrót kierunku_rodzaj zajęć_tryb i poziom_rok początkowy/rok kocowy_inicjały promotora
  • Przykład
   Nazwa: Seminarium magisterskie
   Sekcja: E_sem_SI_19/21_SS
   Przy czym wartość 19/21 oznacza, że seminarium rozpoczyna się w 2019, a kończy w 2021.

   Utworzenie zajęć Seminarium w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Seminarium w Google Classroom

 • Wychowanie fizyczne

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa wf_Inicjał imienia.nazwiskoi nstruktora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Wychowanie fizyczne
   Sekcja: gf01_A.Kowal_20/21_lato
   (Do każdych zajęć należy dołączyć w roli nauczyciela koordynator.online@uekat.pl)
   Utworzenie zajęć Wychowanie Fizyczne w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Wychowanie Fizyczne w Google Classroom

 • Lektoraty

  • Nazwa: nazwa przedmiotu
  • Sekcja: grupa jezykowa_Inicjał imienia.nazwisko lektora_rok akademicki_semestr
   Przykład
   Nazwa: Język angielski A1
   Sekcja: gj01_A.Kowal_20/21_lato
   Utworzenie zajęć Lektorat w Google Classroom
   Utworzenie zajęć Lektorat w Google Classroom

 • Zajęcia prowadzone po angielsku

  • Nazwa: Strategic Management
  • Sekcja dla wykładu: IB_l_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla ćwiczeń: IB_cl_SII_20/21_summer
  • Sekcja dla seminarium: IB_sem_SS_SII_20/21_summer
  • gdzie cl – classes, l – lecture

 • Tryb i poziom należy wprowadzać wg schematu:

  • SI – stacjonarne pierwszego stopnia
  • SII – stacjonarne drugiego stopnia
  • NI – niestacjonarne pierwszego stopnia
  • NII – niestacjonarne drugiego stopnia
  • SIII – Szkoła Doktorska i studia doktoranckie

***
Uwaga!
Wyjątkowo w sytuacji gdy wykład i ćwiczenia/laboratoria prowadzone są dla jednej grupy przez tego samego prowadzącego, możliwe jest utworzenie jednych zajęć na platformie Google Classroom ze wskazaniem numery grupy, której zajęcia dotyczą, a z pominięciem identyfikacji rodzaju zajęć (wykładu/ćwiczeń/laboratoriów).
Na podstawie przykładów powyżej w sekcji powinny znaleźć się takie informacje: E_gc01_SI_20/21_lato


Modyfikacja nazw

Aby skorygować istniejące nazwy do wzoru powyżej, należy kliknąć w Ustawienia () oraz dokonać odpowiednich modyfikacji:

Opcja edycji danych w utworzonych zajęciach w google classroom
Opcja edycji danych w utworzonych zajęciach w google classroom

Edycja szczegółów zajęć
Edycja szczegółów zajęć


Niezbędne jest dodanie w każdych zajęciach, jako pierwszego zadania – wstępu/wprowadzenia dla studentów, czyli wytycznych zawierających informacje, w jaki sposób będzie przebiegało nauczanie,
w tym:

 • program zajęć,
 • efekty uczenia się,
 • literatura,
 • z jakich programów będą korzystać studenci,
 • jaka jest preferowana forma kontaktu
 • informację na temat zaliczenia/egzaminu.

Informacje te można dodać np. w formie opisu, pliku PDF lub innego dokumentu.

Następnie do każdych zajęć w sekcji Nauczyciel należy dodać adres e-mail przypisany do kierunku. Lista adresów e-mail właściwych dla prowadzonych przez Państwa zajęć na poszczególnych kierunkach dostępna jest tutaj.

Zapraszanie uczestników do zajęć
Zapraszanie uczestników do zajęć

Zapraszanie nauczycieli do zajęć w classroom
Zapraszanie nauczycieli do zajęć w classroom

Ostatnim krokiem jest zaproszenie studentów (grupy/grup) do udziału w zajęciach. Dodanie numeru grupy z dopiskiem @edu.uekat.pl (np. DKS_K-ce_20_z_SI_gc02@edu.uekat.pl) spowoduje automatyczne zaproszenie wszystkich studentów z danej grupy do udziału w zajęciach).
Nazwa grupy (w przypadku pojedynczej grupy ćwiczeniowej) dostępna jest w planie zajęć, natomiast wszystkie adresy grup przypisane do każdych zajęć dostępne są w przygotowanym wykazie (kolumna I).

Zapraszanie studentów do zajęć w classroom
Zapraszanie studentów do zajęć w classroom

Lista utworzonych grup jest też dostępna pod tym adresem.
Dla poprawnego działania konieczne jest wpisanie całego adresu mailowego i wybranie go z listy.
W adresie zapraszanej grupy nie należy dopisywać specjalności! Nazwa grupy zawsze powinna się kończyć “_gcXY@edu.uekat.pl”.

Safe Exam Browser na Windows 7

Do poprawnego działania przeglądarki SEB na systemie Windows 7 (64 bit) należy pobrać plik konfiguracyjny, a następnie otworzyć go.

Pobranie pliku konfiguracyjnego - system Windows 7
Pobranie pliku konfiguracyjnego – system Windows 7

Po zalogowaniu do platformy, stronę należy odświeżyć. Przycisk Spróbuj teraz rozwiązać ten test powinien się pojawić.

Jak pobrać oceny z zadań w clasroom?

Aby móc pobrać oceny wystawione w classroom, należy w wybranych zajęciach wejść do zakładki Oceny, a następnie kliknąć w nazwę wybranego zadania.
Pojawi się nowa tabelka z nazwiskami uczniów oraz ich ocenionymi pracami.

Z prawej strony należy kliknąć ikonę koła zębatego, a następnie wybrać Skopiuj wszystkie oceny do Arkuszy…. Otworzy się Arkusz Google zawierający wszystkie oceny studentów z każdego zadania. Arkusz można pobrać wybierając z głównego menu Plik/Pobierz/format

Problemy z SEB

Safe Exam Browser na Windows 7


Jakie problemy mogą występować?

Starsza wersja przeglądarki

 1. Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB ekran zmieni się na niebieski po czym wróci do trybu pulpitu – przeglądarka nie otworzy się,
 2. Po wybraniu przycisku Włącz przeglądarkę SEB przeglądarka otworzy się, pojawi się strona platformy, lecz po zalogowaniu pojawią się te same opcje wyboru jak w przypadku przystąpienia do testu w przeglądarce bazowej (brak przycisku Spróbuj teraz rozwiązać ten test),
 3. (kliknij w obrazek aby powiększyć)

  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w trybie pulpitu
  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w trybie pulpitu

  (kliknij w obrazek aby powiększyć)

  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w przeglądarce
  Opcje wyboru przy podejściu do testu będąc zalogowanym w przeglądarce

 4. Może pojawić się okno o nazwie Reconfiguration z plikiem konfiguracyjnym do pobrania
 5. (kliknij wobrazek aby powiększyć)

  Okno rekonfiguracji przeglądarki SEB
  Okno rekonfiguracji przeglądarki SEB

  Okno informujące o braku możliwości zmiany konfiguracji przeglądarki SEB
  Okno informujące o braku możliwości zmiany konfiguracji przeglądarki SEB

Błędy podczas włączania przeglądarki

Informacja o niepoprawnej konfiguracji – Windows 7.

Przeglądarka nie jest wpierana - system Windows 7
Przeglądarka nie jest wpierana – system Windows 7

Rozwiązanie problemu z przeglądarką SEB pod systemem Windows 7
Brak możliwości korzystana z pulpitu zdalnego.
Błąd podczas włączenia przeglądarki SEB na pulpicie zdalnym
Błąd podczas włączenia przeglądarki SEB na pulpicie zdalnym

Tak jak na maszynie wirtualnej bądź podczas korzystania z programu umożliwiającego korzystanie z podłączenia zdalnego, przeglądarka SEB działać nie będzie.


Jak rozwiązać problem z systemem ?

Jeżeli nie znalazłeś/łaś informacji na temat swojego systemu operacyjnego (Linux, macOS) zapoznaj się z informacjami na temat kompatybilności przeglądarki SEB z wybranym systemem!

 1. Skorzystaj z urządzenia, na którym jest odpowiedni system operacyjny, zainstaluj przeglądarkę w najnowszej wersji i wypróbuj jej działanie (Szkolenia/EGZAMIN – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT).
 2. Uczelnia umożliwia pobranie systemu Windows 10 z platformy Azure. UWAGA!!! Nie należy instalować systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej ani korzystać z pulpitu zdalnego!
 3. CNTI udostępnia stanowiska komputerowe przystosowane do pracy z platformą moodle i przeglądarką SEB (student musi skontaktować się z wykładowcą w tej sprawie – więcej informacji tutaj)

Występują inne problemy

Wyślij zrzuty ekranu z komunikatem, spakowane logi oraz opisz problem.

% LocalAppData% \ SafeExamBrowser \ Logs

Zaktualizuj dodatki Microsoft Visual C++

1. Odinstaluj SEB,
2. Zainstaluj pakiet VC++ 2015,
3. Zrestartuj urządzenie,
4. Zainstaluj SEB

*doinstaluj orpogramowanie .NET Framework.

Skontaktuj się z wykładowcą w celu wynajęcia stanowiska komputerowego na czas egzaminu