Dodanie nowej tożsamości

Dodanie nowej tożsamości

1. Wybieramy z górnego menu po prawej opcję Ustawienia

2. Po prawej stronie wybieramy Tożsamości. Podgląd w ramce obok ukazuje, jakie tożsamości zostały dodane.

3. Aby dodać nową tożsamość, wybieramy znak “+” na dole strony

4. Wypełniamy pola odpowiednimi danymi. Proszę zwrócić uwagę jakie maile zostały dodane w liście tożsamości. Jeśli adres “imie.nazwisko@ue.katowice.pl” istnieje, nie musimy go dodawać. Po wypełnieniu pól, klikamy zapisz.

Safe Exam Browser – rozwiązanie problemów

UWAGA! Wymagana wersja przeglądarki SEB 2.4, którą należy pobrać z zasobów uczelnianych!

Instalator dla systemów Windows
Instalator dla systemów MacOS
Pliki konfiguracyjne dla systemów Windows i MacOS
Hasło dostępu do przeglądarki: ue2020


Kaspersky – dodanie SEB do wyjątków – po dodaniu do wyjątków należy odinstalować i zainstalować przeglądarkę SEB ponownie.


 • 1. Błąd

 • Użytkownik ma włączone analizowanie ruchu po HTTPS umożliwiające filtrowanie bezpiecznych połączeń (oprogramowanie antywirusowe lub AdGuard i inne tego typu aplikacje).
  Należy zapoznać się z listą kompatybilnych programów antywirusowych z przeglądarką SEB (proszę zapoznać się również z wersją oprogramowania – nie tylko z nazwą).

  Można tymczasowo wyłączyć program antywirusowy i ponownie włączyć przeglądarkę SEB poprzez plik konfiguracyjny.


 • 2. SEB installation is corrupted

 • Jeżeli po kliknięciu OK można kontynuować pracę, należy przeglądarkę odinstalować i zainstalować ponownie – koniecznie sprawdzić czy wszystkie pliki zostały usunięte oraz wyłączyć analizator ruchu HTTPS w programie BITDEFENDER lub ESET.
  Jeżeli SEB nie działa po kliknięciu OK, należy sprawdzić logi:

  1. SebClient.log

   %APPDATA%\SafeExamBrowser\SebClient.log

   lub

   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SafeExamBrowser\SebClient.log


  2. seb.log

   %APPDATA%\SafeExamBrowser\seb.log

   lub

   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SafeExamBrowser\seb.log


  3. SEB Windows Service – sebwindowsservice.log

   %INSTALLDIR%\SafeExamBrowser\SebWindowsServiceWCF\sebwindowsservice.log

   lub

   C:\Pliki programów (x86)\SafeExamBrowser\SebWindowsServiceWCF\sebwindowsservice.log


 • 3. Microsoft .NET Framework

 • 1. Otwórz Zarządzanie komputerem (kliknij prawym przyciskiem myszy na Start systemu Windows),
  2. Wybierz Usługi i aplikacje (w panelu po lewej stronie),
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Sterowanie usługą WMI i wybierz Właściwości,
  4. W zakładce Ogólne powinny pojawić się komunikaty o błędach,
  5. Przejdź do zakładki Kopia zapasowa/przywracanie i wybierz opcję ręcznego przywrócenia,
  6. Wybierz plik o nazwie Corrupt.rec znaleziony w C:\Windows\System32\wbem\Repository,
  7. Poczekaj na ponowne uruchomienie usługi,
  8. Uruchom MIK6.


 • 4. Brak przycisku “Spróbuj teraz rozwiązać ten test”
 • Student używa złej wersji przeglądarki SEB (3.0 oparta na silniku Chrome), poprawna wersja 2.4 oparta na silniku Mozilla Firefox.

  Student nie otwiera przeglądarki przez plik konfiguracyjny.


Jeśli problemy nadal występują, CNTI udostępnia stanowiska komputerowe na czas egzaminu. Aby móc skorzystać ze stanowiska, proszę kontaktować się z prowadzącym dane zajęcia.

Utworzenie egzaminu

Po zatwierdzeniu podania przez Administratora, można przystąpić do tworzenia egzaminu.

1. Zalecane jest by w pierwszej kolejności ustawić Zapis do egzaminu.
W tym celu, w menu Administracja egzaminem po lewej stronie rozwinąć pole Użytkownicy, a następnie wybrać Metody zapisów.

Pole nieaktywne jest wyszarzone.
Aby włączyć zapis należy kliknąć ikonkę by pojawiła się ikona

Edytować metodę zapisu można wybierając ikonkę ustawień

Klucz dostępu – należy kliknąć w pole i wpisać klucz dostępu do egzaminu. Aby podejrzeć poprawność wpisanego kodu, proszę kliknąć w ikonkę .
Pamiętaj by zapisać zmiany.

2. Proszę włączyć Tryb Edycji by móc wprowadzać zmiany w egzaminie.

3. Platforma udostępnia zasób “Test (Quiz)”. Jest on zakładany przez Administratora po zatwierdzeniu podania o utworzenie egzaminu.

4. Aby uzupełnić test o pytania, proszę kliknąć na nazwę testu, a następnie Edytuj zawartość testu.

5. Pytania można dodawać wybierając opcję Dodaj pytanie lub wybrać już wcześniej utworzone z bazy pytań

6. Na zdjęciu znajdują się typy pytań, które mogą zostać wykorzystanie w teście.

7. Poniżej znajdują się przydatne ustawienia, które mogą zostać ustawione w teście.

Czas trwania testu

UWAGA! Czasu trwania testu nie należy mylić z czasem trwania egzaminu!!!

Ocena

Sposób oceniania może zostać ustalony wcześniej w kategorii utworzonej przez właściciela testu.

Układ

Właściciel testu może sam ustalić w jaki sposób pytania będą się wyświetlać. Domyślnym ustawieniem jest jedno pytanie na stronę.

Dodatkowe ograniczenia podejść testu

Do testu należy ustawić hasło dostępu.
UWAGA!! Nie należy hasła dostępu do testu mylić z hasłem dostępu do egzaminu!!

Tworząc egzamin, student ma możliwość zapisać się do niego z wyprzedzeniem. Wprowadzenie hasła dostępu do testu uniemożliwi zapisanemu studentowi podgląd testu dopóki nie otrzyma hasła.

8. Zapraszanie Studentów na egzamin.
Studentów można zaprosić na dwa sposoby:

  • Podając lokalizację egzaminu, jego nazwę oraz klucz dostępu do egzaminu, a następnie (jeśli został ustawiony) klucz dostępu do testu (należy pamiętać by ustawić czas rozpoczęcia testu bądź nie podawać w/w hasła wcześniej niż test ma zostać rozpoczęty).
  • Zapraszając studentów ręcznie do egzaminu wybierając w menu po lewej stronie w menu Administracja egzaminem zakładkę Użytkownicy/Zapisani użytkownicy, a następnie przycisk “Zapisz użytkowników“. Studentów należy zapisywać wybierając ich adres mailowy w domenie edu.uekat.pl.


Zamawianie egzaminu

UWAGA! W platformie Egzaminy Online, nie są dostępne grupy dziekanatowe. Użycie ich jest możliwe tylko i wyłącznie w usługach GSuite.

1. Zaloguj się wybierając przycisk “Zaloguj z Google | uekat.pl” i wybierz adres mailowy w domenie uekat.pl

UWAGA! Jeśli wyskoczy błąd, wyloguj się z prywatnego konta!

2. W menu po lewej stronie wybierz przycisk “Zamawiam egzamin”

3. Wypełnij pola zaznaczone jako Obowiązkowe

Nazwę egzaminu proszę wpisać wg wzoru:

tryb studiów_stopień studiów – Nazwa przedmiotu – Imię i Nazwisko prowadzącego
np. SIIS – Algebra – Jan Kowalski

UWAGA! Należy wybrać Kategorię, w której będzie znajdował się egzamin. Nie można jej w dalszym etapie edytować! Administrator platformy nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzone błędy!

4. Poczekaj aż Administrator zaakceptuje wniosek.
UWAGA! Nieprecyzyjnie wypełnione wnioski będą ODRZUCANE!

5. UWAGA! Prosimy w opisach dla Administratora wpisać datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia EGZAMINU, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia TESTU.

Instrukcja dla Studentów – Egzaminy Online

Instrukcja dla Studentów

Studencie! Jeśli nie widzisz przycisku “Spróbuj teraz rozwiązać ten test”, prawdopodobnie nie otworzyłeś przeglądarki przez plik konfiguracyjny lub posiadasz złą wersję przeglądarki (wymagana 2.4)!
Sprawdź poniżej rozwiązania problemów, z którymi możesz się spotkać:
Safe Exam Browser – rozwiązanie problemów


Po uruchomieniu pliku konfiguracyjnego, proszę wpisać hasło: ue2020

UWAGA! Przeglądarka SEB została skonfigurowana dla systemów Windows oraz MacOS!

Lista wspieranych antywirusów

Na końcu instrukcji znajduje się mała pomoc dla wytrwałych.


Pobranie plików jest możliwe tylko po zalogowaniu się na konto uczelniane w domenie edu.uekat.pl


Aby przystąpić do egzaminu należy pobrać przeglądarkę SEB , następnie ją zainstalować i NIE URUCHAMIAĆ!

Kolejnym krokiem jest pobranie pliku konfiguracyjnego dla odpowiedniego systemu operacyjnego (Egzamin-Windows lub Egzamin-MacOS) i jego uruchomienie w celu przystąpienia do egzaminu.

UWAGA!! Przeglądarka SEB wykorzystuje przeglądarkę Firefox, dlatego wszystkie czynności np. Google Meet powinny być przeprowadzane w osobnej przeglądarce (chrome, opera, safari itp.)!

Instalacja przeglądarki Safe Exam Browser

1. Ściągamy przeglądarkę (SafeExamBrowser 2.4)z zasobów uczelnianych

2. Korzystając z przeglądarki Chrome, plik zostanie pobrany i ukazany w lewym dolnym rogu przeglądarki, proszę kliknąć na plik.

3. Instalujemy przeglądarkę pamiętając o zaznaczeniu akceptacji. NIE OTWIERAMY PRZEGLĄDARKI PO ZAINSTALOWANIU!

4. Ściągamy plik konfiguracyjny (w zależności od posiadanego systemu) oraz włączamy go klikając (w przypadku przeglądarki Chrome) w dolnym lewym rogu na plik LUB w folderze z pobranymi plikami, prawym przyciskiem myszy na pliku Open with Safe Exam BrowserNa ekranie pojawi się pole logowania do systemu Egzaminy Online.

Aby zalogować się do systemu, należy wybrać przycisk “Zaloguj z Google | uekatp.pl” i użyć maila uczelnianego w domenie edu.uekat.pl

Po zalogowaniu, ukaże się lista dostępnych egzaminów. By ułatwić wyszukiwanie, proszę wpisać nazwę bądź element nazwy egzaminu w wyszukiwarce.

Do egzaminu można zapisać się wpisując klucz dostępu ustalony przez nauczyciela.
Student może zapisać się na egzamin przed jego rozpoczęciem (o ile nauczyciel wyrazi na to zgodę).

Po zapisaniu do egzaminu, pojawi się informacja o przystąpieniu do testu. Test również może zostać zabezpieczony hasłem, które ustali nauczyciel, a następnie poda studentom.

Po zakończonym egzaminie, należy się wylogować i zamknąć przeglądarkę w PRAWYM DOLNYM ROGU znakiem


Studencie! Przygotowany został próbny test, który pozwoli Ci przetestować przeglądarkę SEB oraz oswoić się z egzaminem na platformie egzaminy online.
Tutaj przykładowy test, który jest dostępny w kategorii “Egzaminy wewnętrzne (Testowe)/ALL – TEST DLA WSZYSTKICH – DZIAŁ IT” lub wystarczy, że wpiszesz “ALLT” w polu wyszukiwania egzaminów.

Hasło dostępu do egzaminu: Egzamin4454455542
Hasło dostępu do testu: Egzamin4454455542

Microsoft Teams

Poniżej udostępniony został link do filmu instruktażowego, przedstawiającego wszystkie najważniejsze funkcje oraz warianty pracy z aplikacją Microsoft Teams, który jest zestawem narzędzi służących współpracy zespołowej. Usługa łączy funkcjonalność z innymi produktami Microsoft wchodzących w skład Office 365 (Jak można uzyskać dostęp do usługi Office 365). Instrukcja została stworzona przez pracowników firmy Microsoft, podczas prezentacji przygotowanej dla pracowników szeroko pojętej edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Instrukcję można zobaczyć w swojej przeglądarce, bez konieczności logowania się:

Czas trwania filmu: 2h
Instrukcja Microsoft Teams (aby móc obejrzeć instruktaż, należy korzystać z konta w domenie uekat.pl)

Nagrywanie materiałów z komputera

W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwościach nagrywania filmów/materiałów instruktażowych dla studentów, informujemy że Centrum Informatyczne nie posiada licencji na tego typu oprogramowanie. Dostępnych jest natomiast dużo darmowych aplikacji, z których możemy polecić: OBS Studio, DVD Video Soft Free Studio, Captura.

Zadanie takie można również zrealizować za pomocą wbudowanych funkcji Windowsa 10, poniżej linki do kilku artykułów opisujących działanie tej funkcji (ma jednak pewne ograniczenia – pełne informacje w artykułach).

W systemach MacOS, nagrywanie ekranu zostało wbudowane:
– nagrywanie Command + Shift + 5
– wycinanie Command + Shift + 4

Oczywiście nagrany materiał najlepiej udostępnić przez Google Dysk z konta uekat.pl.
Informujemy również że w chwili obecnej Centrum Informatyczne nie realizuje wsparcia dla obsługi tych aplikacji.

Jedna przeglądarka – jedno konto!

Aby bez problemów korzystać z usług Google, należy używać WYŁĄCZNIE Z JEDNEGO PROFILU dla przeglądarki!!!

Jak przedstawiono na rysunku, użytkownik jest zalogowany na dwóch kontach jednocześnie (inne kolory oznaczają zupełnie różne konta!).

Proszę korzystać z różnych przeglądarek by zneutralizować występowanie problemów z:
– indywidualnym zapraszaniem studentów do zajęć,
– grupowym zapraszaniem studentów do zajęć,
– wysyłaniem wiadomości do wybranych grup.

Zapraszanie studentów do Classroom

Zapraszanie studentów do zadań w usłudze Classroom odbywa się na podstawie nazwy grupy dziekanatowej (instrukcja “Jak sprawdzić grupę dziekanatową?“).

Na samym początku należy wybrać z górnego menu zakładkę “Osoby“.

W polu Uczniowie należy wybrać ikonę zapraszania po prawej stronie.

Pojawi się pole, w którym należy wpisać nazwę grupy dziekanatowej. Jak pokazano na obrazku, zostaje wyświetlona lista grup do wyboru (nazwa wpisana przykładowo)

Po wybraniu odpowiedniej grupy, należy kliknąć przycisk Zaproś

W polu Uczniowie powinna pojawić się lista zaproszonych studentów z informacją “zaproszono“.

Zmiana języka w usługach Google Apps

Usługi Google (w tym ClassRoom) są dostępne w wielu językach, oczywiście wszystkie również w języku angielskim. Użytkownik sam może decydować w jakim języku będzie je obsługiwał.

Aby zmienić język usług, należy wybrać opcję Zarządzaj kontem Google


Po lewej stronie menu wybrać Dane i personalizacja


Na dole strony w polu Ogólne ustawienia związane z internetem widnieje opcja do zmiany języka


Wybierając strzałkę w prawo przy nazwach języków, użytkownik może dodać język bądź ustawić nowy język główny, klikając strzałkę w górę przy wybranym języku.