5

Jak skonfigurować sieć eduroam dla systemu Linux – Ubuntu?


Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat

DigiCert Assured ID Root CA

  Zapisz ściągnięty plik na dysku
  Kliknij na ikonę sieci bezprzewodowej i wybierz sieć eduroam
  Dostępne pola wypełnij następującymi danymi:
   Uwierzytelnienie/Authentication: Chronione EAP (PEAP)/Protectes EAP (PEAP)
   Anonimowa tożsamość/Anonymous identity:
   Certyfikat CA/CA certificate: wybierz plik, który został pobrany (z rozszerzeniem crt)
   Wersja PEAP/PEAP version: Atomatycznie/Automatic
   Wewnętrzne uwierzytelnianie/Inner authentication: MSCHAPv2
   Nazwa użytkownika/Username: wpisz nazwę użytkownika razem z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. @edu.uekat.pl).
   Jeżeli posiadasz konto dostępu do sieci WLAN_AE, to wpisz dotychczasowe dane logowania
   Hasło/Password: wpisz hasło dostępu do konta

   Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  Wersje systemu Ubuntu wcześniejsze niż 14.04 LTS, mogą wymagać podania „Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej”. Należy wybrać WPA2 Enterprise
  Po wykonaniu powyższych kroków klikamy Połącz/Connect. Połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane
5

Czym jest sieć eduroam?


System eduroam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia dostęp do sieci bezprzewodowej w oparciu o uwierzytelnianie w standardzie 802.1X dla wszystkich uczelni biorących w nim udział.

Oznacza to, że konfiguracja dostępu do sieci o nazwie eduroam na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nie będzie wymagała zmiany na terenie innej jednostki biorącej udział w projekcie eduroam.

Więcej informacji na temat eduroam w Polsce.
Strona główna projektu eduroam.
5

Jak połączyć się z siecią eduroam na Windows XP?


Producent oprogramowania – firma Microsoft – zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. W związku z tym oraz brakiem obsługi przez ten system nowoczesnych algorytmów szyfrowania, podłączenie do sieci eduroam jest niemożliwe.
Używanie przestarzałego systemu operacyjnego bez wsparcia producenta naraża użytkownika na wiele zagrożeń m. in. na utratę danych.
5

Zasięg sieci eduroam na UE Katowice


 1. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5, Katowice
 2. Budynek A, ul. Bogucicka 3, Katowice
 3. Budynek B, ul. Bogucicka 3a, Katowice
 4. Budynek E i L, ul. 1 Maja 47, Katowice
 5. Budynek F, ul. Bogucicka 14a, Katowice
 6. Budynek N, ul. ks. bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
 7. Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, ul. Rudzka 13c, Rybnik
5

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Windows

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować.

DigiCert Assured ID Root CA

W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić.


  Wybierz “Bieżący użytkownik” i kliknij dalej.
  Wybierz opcję “Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie” i kliknij “Przeglądaj”.
  Wyszukaj magazyn „Główne urzędy certyfikacji innych firm”, kliknij OK, a następnie dalej.
  Pojawi się okno z informacją “Certyfikat zostanie zaimportowany po kliknięciu przycisku Zakończ”– kliknij zatem Zakończ. Import został pomyślnie ukończony.

  Otwórz “Panel sterowania/Centrum sieci i Udostępniania/ Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi” i wybierz opcję “Dodaj”.

  PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ PARAMETRY DO „RĘCZNEGO UTWORZENIA PROFILU SIECIOWEGO”:

   Nazwa sieci: eduroam
   Typ zabezpieczeń: WPA2-Enterprise
   Typ szyfrowania: AES
  Wybierz „Zmień ustawienia połączenia”, a następnie zakładkę “Zabezpieczenia”.
  Ustaw uwierzytelnienie sieci “Microsoft: Chroniony protokół EAP (PEAP)” oraz kliknij “Ustawienia”.
  Zaznacz „Weryfikuj certyfikat serwera”, a następnie wybierz nasz certyfikat „DigiCert Assured ID Root CA”.
  Przy metodzie uwierzytelnienia „Bezpieczne hasło (EAP-MSCHAP2 v2)” kliknij „Konfiguruj” i WYŁĄCZ „Automatycznie użyj mojej nazwy logowania…”.
  Całą konfigurację zapisz, a następnie znowu w zakładce „Zabezpieczenia” wybierz “Ustawienia zaawansowane”.
  Zaznacz “Określ tryb uwierzytelnienia”, wybierz „Uwierzytelnienie użytkownika”. “Zapisz poświadczenia”.
  W tym miejscu podaj dane do logowania czyli nazwę użytkownika wraz z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl). Jeżeli posiadasz konto dostępu do sieci WLAN_AE, to wpisz dotychczasowe dane logowania.

  Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  Po zapisaniu wszystkich konfiguracji, zostałeś połączony z siecią eduroam.
5

Problemy z logowaniem się do platformy Moodle.


W przypadku problemów z logowaniem do platformy Moodle należy sprawdzić konfigurację konta w usłudze Google Apps. W tym celu należy postępować DOKŁADNIE wg. poniższych wskazówek:
  Zalogować się na stronie: http://poczta.uekat.pl (imie.nazwisko@edu.uekat.pl), podczas pierwszego logowania należy użyć hasła do Wirtualnej Uczelni. Po wymuszonej przez system zmianie hasła konto będzie aktywne.
  W przypadku napotkania problemów z kontem email (w domenie @edu.uekat.pl) należy skontaktować się z administratorem kont pocztowych : adm.konta@uekat.pl lub osobiście w pok. 4.15 w CNTI.
  Po zalogowaniu się do konta pocztowego @edu.uekat.pl należy

  Uruchomić ponownie przeglądarkę internetową.

Po DOKŁADNYM wykonaniu powyższych kroków będzie możliwe zalogowanie się do platformy Moodle poprzez wpisanie na stronie głównej Moodle`a (w formularzu po lewej stronie) pełnego adresu email (imie.nazwisko@edu.uekat.pl) oraz hasła do konta w usłudze Google Apps.
Jeżeli po wykonaniu powyższych kroków zalogowanie do Moodle`a w dalszym ciągu nie będzie możliwe, należy wysłać informację z prośbą o pomoc ze swojego konta @edu.uekat.pl na adres moodle@ue.katowice.pl
5

Jak zalogować się do platformy Moodle?


Aby zalogować się do platformy Moodle korzystając z konta w usłudze Google Apps, należy w formularzu logowania (z lewej strony) w polu „Nazwa użytkownika” wpisać pełny adres mailowy w domenie @edu.uekat.pl (np. jan.nowak@edu.uekat.pl)
W polu hasło należy wprowadzić hasło do konta w usłudze Google Apps
Pierwsze logowanie do platformy z wykorzystaniem konta w usłudze Google Apps będzie wymagało wypełnienia i zatwierdzenia formularza tworzącego profil użytkownika na platformie Moodle.
W profilu użytkownika należy podać prawdziwe imię i nazwisko.
Konta zawierające nieprawdziwe dane będę usuwane.