win7

Jak sprawdzić podstawowe parametry komputera?

W celu sprawdzenia podstawowych parametrów komputera należy:

 • WINDOWS 10

  Wybrać lupę na pasku zadań, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32


 • WINDOWS 8

  Najechać myszką na prawy dolny róg ekranu, wybrać lupę, wpisać Uruchom, a następnie msinfo32 • WINDOWS 7

  Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32


 • WINDOWS XP

  Kliknąć start i wpisać Uruchom, a następnie msinfo32
win7

Instrukcja dotycząca protokołów wypełnianych w Wirtualnej Uczelni


Plik do pobrania

Wirtualna Uczelnia – Protokoły – instrukcja


Problem z zalogowaniem się do wirtualnej uczelni.

Jeżeli po wpisaniu poprawnego loginu i hasła do Wirtualnej Uczelni nie następuje zalogowanie (brak jakiegokolwiek komunikatu) należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki internetowej (kombinacja klawiszy CTRL-SHIFT-DEL).

Otwieranie protokołów i powrót do listy protokołów

W celu usprawnienia pracy z protokołami sugerowane jest otwieranie każdego protokołu w nowym oknie lub nowej karcie przeglądarki.
W tym celu na liście protokołów umieszczając kursor myszki na nazwie wybranego protokołu należy ‘kliknąć’ prawym klawiszem myszki i wybrać opcję otwórz link/odnośnik w nowej karcie.
Spowoduje to otwarcie wybranego protokołu w nowej karcie przeglądarki internetowej. Lista protokołów będzie ciągle dostępna (na jednej z kart przeglądarki). Tym samym nie będzie potrzeba korzystać z opcji powrót do tabeli protokołów.

Wypełnianie protokołu (ocen i dat) w MS Excel – przez ‘przeciągnięcie

W celu zabezpieczenia przed automatycznym zwiększaniem ocen / dat podczas kopiowania przez ‘przeciągnięcie’ kursora myszy należy dodatkowo przytrzymać klawisz Ctrl.

Import danych w formacie MS Excel

Poprawne zaimportowanie protokołu (ocen i dat) zapisanego w formacie MS Excel jest możliwe po poprawnym wypełnieniu dostępnych dla Prowadzącego pól (żółte tło).
Należy zwrócić szczególną uwagę na format wpisywanych dat (dd-mm-rrrr) i liczb (separatorem dziesiętnym powinna być kropka).
W przypadku wykrycia błędu podczas importu na stronie Wirtualnej Uczelni powinien pojawić się komunikat informujący które wiersze zawierają niepoprawne dane.

Windows 10 i import danych w formacie MS Excel

Użytkownicy korzystający z Windows 10, aby zachować wymagany format danych powinni wprowadzane wartości daty i oceny poprzedzić symbolem apostrofu ().
W efekcie daty i oceny powinny być sformatowane jako wartości tekstowe i poprawnie zaimportowane do protokołu w Wirtualnej Uczelni.
win7

Przewodnik i generator dwujęzycznej stopki e-mail


W związku z wdrożeniem na Uniwersytecie dwujęzycznej sygnatury e-mail prezentujemy przewodnik oraz specjalny generator, który ułatwi Państwu ustawienie stopki mailowej na skrzynkach pocztowych.
Przed przystąpieniem do wypełnienia generatora stopki warto zapoznać się z:

Wygeneruj sygnaturę (klik)

Dokumenty do pobrania- zarządzenie JM Rektora:

Zarządzenie nr 118/16 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu zakładania, korzystania i nowelizowania kont poczty elektronicznej w domenie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Załącznik do Zarządzenia nr 118/16

win7

Konfiguracja sieci bezprzewodowej EDUROAM dla systemów Android

Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat oraz go zainstalować.

DigiCert Assured ID Root CA

W zależności od wersji systemu, kroki instalacji mogą się nieco różnić.


  Zapisz ściągnięty plik do pamięci telefonu.
  Wejdź do ustawień telefonu, wybieramy opcję Zabezpieczenia, a następnie Zainstaluj z pamięci urządzenia.
  Wybierz zapisany plik z certyfikatem i go zainstaluj. W trakcie instalacji może być wymagane hasło do magazynu danych lub jego ustawienie. Jest to hasło ustawiane w telefonie i nie ma związku z danymi uwierzytelniającymi do poczty, sieci itp.
  Jeżeli istnieje opcja Użycie zabezpieczeń, należy ustawić ją jako Wi-Fi.
  Po zainstalowaniu, certyfikat powinien być widoczny na liście. Aby wyświetlić zainstalowane certyfikaty, wybierz Zaufane dane uwierzytelniające.
  Włącz wi-fi i wybierz sieć eduroam.

  DOSTĘPNE POLA WYPEŁNIJ NASTĘPUJĄCYMI DANYMI:

   Metoda EAP: PEAP
   Uwierzytelnianie PHASE 2: MSCHAPV2
   Tożsamość: wpisz nazwę użytkownika razem z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. imie.nazwisko@edu.uekat.pl).
   Jeżeli posiadasz konto dostępu do sieci WLAN_AE, to wpisz dotychczasowe dane logowania.

   Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

   Hasło: wpisz hasło dostępu do konta
   Certyfikat CA: DigiCert Assured ID Root CA
   Tożsamość anonimowa:

  Po wykonaniu powyższych kroków kliknij Połącz. Połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane.
win7

Jak skonfigurować sieć eduroam dla systemu Linux – Ubuntu?


Aby skonfigurować sieć bezprzewodową należy pobrać certyfikat

DigiCert Assured ID Root CA

  Zapisz ściągnięty plik na dysku
  Kliknij na ikonę sieci bezprzewodowej i wybierz sieć eduroam
  Dostępne pola wypełnij następującymi danymi:
   Uwierzytelnienie/Authentication: Chronione EAP (PEAP)/Protectes EAP (PEAP)
   Anonimowa tożsamość/Anonymous identity:
   Certyfikat CA/CA certificate: wybierz plik, który został pobrany (z rozszerzeniem crt)
   Wersja PEAP/PEAP version: Atomatycznie/Automatic
   Wewnętrzne uwierzytelnianie/Inner authentication: MSCHAPv2
   Nazwa użytkownika/Username: wpisz nazwę użytkownika razem z @eduroam.ue.katowice.pl lub taki jakiego używasz do logowania w usłudze GoogleApps (np. @edu.uekat.pl).
   Jeżeli posiadasz konto dostępu do sieci WLAN_AE, to wpisz dotychczasowe dane logowania
   Hasło/Password: wpisz hasło dostępu do konta

   Jeżeli nie posiadasz hasła do sieci WI-FI, załóż je klikając TUTAJ wybierając odpowiednią domenę.

  Wersje systemu Ubuntu wcześniejsze niż 14.04 LTS, mogą wymagać podania „Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej”. Należy wybrać WPA2 Enterprise
  Po wykonaniu powyższych kroków klikamy Połącz/Connect. Połączenie z siecią eduroam powinno zostać nawiązane
win7

Czym jest sieć eduroam?


System eduroam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach umożliwia dostęp do sieci bezprzewodowej w oparciu o uwierzytelnianie w standardzie 802.1X dla wszystkich uczelni biorących w nim udział.

Oznacza to, że konfiguracja dostępu do sieci o nazwie eduroam na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nie będzie wymagała zmiany na terenie innej jednostki biorącej udział w projekcie eduroam.

Więcej informacji na temat eduroam w Polsce.
Strona główna projektu eduroam.
win7

Jak połączyć się z siecią eduroam na Windows XP?


Producent oprogramowania – firma Microsoft – zakończył wsparcie dla systemu Windows XP. W związku z tym oraz brakiem obsługi przez ten system nowoczesnych algorytmów szyfrowania, podłączenie do sieci eduroam jest niemożliwe.
Używanie przestarzałego systemu operacyjnego bez wsparcia producenta naraża użytkownika na wiele zagrożeń m. in. na utratę danych.
win7

Zasięg sieci eduroam na UE Katowice


 1. Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych, ul. Bogucicka 5, Katowice
 2. Budynek A, ul. Bogucicka 3, Katowice
 3. Budynek B, ul. Bogucicka 3a, Katowice
 4. Budynek E i L, ul. 1 Maja 47, Katowice
 5. Budynek F, ul. Bogucicka 14a, Katowice
 6. Budynek N, ul. ks. bpa Stanisława Adamskiego 7, Katowice
 7. Rybnicki Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny, ul. Rudzka 13c, Rybnik